Posledice zgrešene migrantske politike sedanje vlade že na dlani: število ilegalnih prehodov meje v primerjavi z lanskim obdobjem podvojeno!

Policija je v prvih devetih mesecih letos obravnavala 15.590 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za skoraj 115 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, ko je teh bilo 7260. Kot je razvidno iz policijske statistike, je med njimi še naprej največ prebežnikov iz Afganistana, v vrh pa so se prebili še državljani Indije in Burundija. Vse kaže, da je to posledica zgrešene politike Golobove vlade in MNZ, ki ilegalne migracije javno razglaša za legalne …

 

Največji pritisk nezakonitih prečkanj meje še naprej beležijo na območju koprske policijske uprave, kjer so zabeležili skoraj polovico vseh primerov, opazna pa je rast števila še na območju novomeške policijske uprave, kjer beležijo skoraj tretjino vseh primerov.
 
Število obravnavanih izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot trikrat. Skupaj jih je bilo 14.981. Že od lani se nadaljuje rast števila Afganistancev, vse več prošenj pa prejmejo od prebežnikov iz Indije, Burundija in Kube, ki lahko v Srbijo z letali vstopijo legalno, od tam pa pot nadaljujejo proti zahodni Evropi. Sicer pa so obravnavali še 6941 vlog za začasno zaščito, med katerimi so bile skoraj vse sprejete od državljanov Ukrajine.
 
STA objavlja tabeli s podatki o številu nezakonitih prehodov meje v prvih devetih mesecih 2022 in primerjavo z enakim obdobjem lani glede na državljanstvo, po policijskih upravah in tabelo o številu oseb, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim oziroma slovenski organi tujim. Prav tako so objavljene tabele o številu prošenj za mednarodno zaščito in številu odobrenih prošenj ter številu prosilcev in njihovi nastanitvi na 10. oktober 2022.
 
Število nezakonitih prehodov meje v prvih devetih mesecih 2022 in 2021 glede na državljanstvo

državljanstvo     število prehodov
            2022    2021
---------------------------------------
Afganistan       2691    1963
Indija         1983     41
Burundi        1821      1
Bangladeš       1641     847
Pakistan        1568    1226
Irak          763     236
Turčija         757     411
Iran          550     370
Nepal          537     115
Kuba          534      0
ostali         2745    2050
---------------------------------------
skupaj        15.590    7260

Število obravnavanih nezakonitih prehodov meje v prvih devetih mesecih 2022 in 2021 po policijskih upravah

PU           število prehodov
            2022    2021
---------------------------------------
Koper         7812    3499
Novo mesto       5078    1827
Maribor        2006    1103
Celje          339     153
Murska Sobota      177     241
Ljubljana        146     380
Nova Gorica       17     46
Kranj          14     11
Uprava AC policije    1      0

Število oseb, vrnjenih slovenskim policistom in vrnjenih tujim varnostnim organom v prvih devetih mesecih 2022 in 2021

          vrnjeni          vrnjeni
       slovenskim policistom   tujim varnostnim organom
država      2022   2021       2022   2021
---------------------------------------------------------------
Italija       38    25        47    20
Avstrija      39    45        16    4
Hrvaška       6    13       1968   3117
Madžarska      5    3        28    51
letališče     232    70        47    19
---------------------------------------------------------------
skupaj       320   156       2106   3211

Število prošenj za mednarodno zaščito in njihov status v prvih devetih mesecih 2022 in 2021

                   število
status              2022   2021
-----------------------------------------------
skupaj prejetih prošenj      5452   2449
-----------------------------------------------
zahteva za ponovni postopek     22    23
ponovni postopek          21    15
rešene zadeve           5445   2342
priznan status           157    12
zavrnjene prošnje          64   123
ustavitev postopka        3007   1422
zavržene prošnje         2217   785
preselitev              0    0
relokacija              0    0

Število prosilcev za mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 10. 10. 2022

nastanitev          število
------------------------------------
azilni dom            104
Kotnikova ulica, Ljubljana    65
Logatec              38
nastanitveni center Postojna    4
razseljeni            15
ostalo              49
------------------------------------
skupaj              275
------------------------------------
čakajoči na podajo prošnje    709

Število oseb s priznano mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 10. 10. 2022

nastanitev                      število
------------------------------------------------------------
integracijska hiša Ljubljana                4
integracijska hiša Maribor                26
stanovanja, ki jih določi vlada              6
zmogljivosti urada za oskrbo in integracijo migrantov   4
azilni dom                         0
Kotnikova ulica, Ljubljana                 2
Logatec                          0
dijaški domovi                       8
zasebna nastanitev                    734
tujina                          159
------------------------------------------------------------
skupaj                          943

Vir: policija, MNZ, urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov
 

 

 

 
 
Preberite še:

Kaj je bolje? Cirkus ali dejanska pomoč?

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Mladoletnik, ki se je uprl nasilnim migrantom, bo očitno nastradal, migrantsko…

Koaliciji Roberta Goloba za otroke NE gre!

 
TS