Krčenje ustavnih in volilnih pravic: ukinjanje volišč ogroža demokracijo

Zahtevamo vrnitev ukinjenih volišč

V petek, 19. aprila, je potekala 15. redna seja Sveta Slovenske demokratske stranke (SDS), kjer so ob 35. obletnici stranke potrdili kandidate za prihajajoče volitve v Evropski parlament. Seja je prinesla tudi enoglasno sprejeto Resolucijo o pogojih za zagotovitev poštenih in demokratičnih volitev v Republiki Sloveniji.

 

I. Ukinitev volišč in njihov vpliv

Svet SDS je izpostavil, da je bilo od leta 2011 ukinjenih 402 volišč, kljub povečanju števila volivcev. Največji odstotek ukinitev se je zgodil na podeželju, kjer je dostopnost že tako otežena. Posebno skrb vzbujajoče je, da je bilo največ volišč, 28 od 69, ukinjenih v volilnem okraju Šmarje pri Jelšah, kjer je sedaj volilna udeležba najnižja v državi. SDS meni, da je to privedlo do diskriminacije podeželskih volivcev in vpliva na izid volitev.

II. Predčasne volitve in nadzor

Resolucija nadalje navaja, da se je število volivcev, ki glasujejo predčasno, občutno povečalo in zdaj presega 10% volilne udeležbe. Opozarjajo na pomanjkanje neodvisnega nadzora nad predčasnimi glasovnicami, še posebej v Ljubljani, kjer je koncentracija predčasnega glasovanja visoka. SDS zahteva, da se uvede sprotno štetje glasovnic in strožji nadzor.

III. Računalniška podpora volitvam in transparentnost

Svet SDS je izpostavil tudi težave pri računalniški podpori volilnemu procesu, kjer ni možnosti vpogleda v delovanje programa, ki šteje glasove. Opozarjajo na možnost manipulacije z glasovi in zahtevajo javno objavo podatkov o avtorstvu in upravljanju volilnega programa. Prav tako zahtevajo neodvisno revizijo tega programa.

Sklepne zahteve za transparentnost

Na podlagi navedenih težav, Svet SDS zahteva:

  • Ponovna vzpostavitev ukinjenih volišč, zlasti na podeželju.
  • Sprotno štetje glasov na predčasnem glasovanju in objava delnih zapisnikov.
  • Javna objava avtorstva in nadzora nad računalniškim programom za volitve.
  • Neodvisna zunanja revizija računalniškega programa, ki mora biti opravljena in objavljena do 20. maja 2024.

Mednarodna obveščenost in nadzor

Poslanci SDS tako v domačem parlamentu kot tudi v Evropskem parlamentu in Svetu Evrope aktivno obveščajo o teh pomanjkljivostih in zahtevah, da bi zagotovili najvišjo možno stopnjo transparentnosti in zaupanja v volilne postopke v Sloveniji.

Resolucija SDS predstavlja pomemben korak k zagotavljanju, da bodo volilni postopki v Sloveniji pošteni in demokratični, in da vsak volivec ne glede na svojo lokacijo ima enake možnosti za udeležbo na volitvah, kar je temeljna pravica vsakega državljana.

MR