Denar za gasilce v Območni gasilski zvezi Ptuj zagotovljen

OGZ Ptuj, gasilci, aneksi

Župani, podžupani in predsedniki gasilskih društev OGZ Ptuj zbrani na letošnjem podpisu aneksov k pogodbam o opravljanju javne gasilske službe za leto 2017.

Podpisane pogodbe z gasilci petih občin na Ptujskem

Že dvajseto leto zapored so v Območni gasilski zvezi Ptuj opravili svečani podpis aneksov k pogodbam o opravljanju javne gasilske službe na območju petih občin Hajdina, Markovci, Zavrč, Cirkulane in Mestne občine Ptuj. Občine bodo v letu 2017 za delovanje območne zveze med drugim zagotovile 51 tisoč evrov, če pa zraven prištejemo še investicije po posameznih društvih, predvsem v gasilsko tehniko, pa je letos za gasilstvo v ptujski območni zvezi letos zagotovljenih 700 tisoč evrov.

Letošnji podpis aneksov je konec minulega tedna gostila občina Hajdina, pri podpisu pa so se občinskim poveljnikom in predsednikom 24 gasilskih društev s Ptujskega pridružili predsednik in poveljnik OGZ Ptuj, Marjan Meglič in Zvonko Glažar, predsednik sveta Podravske regije mag. Janez Merc, župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar in župan MO Ptuj Miran Senčar, ter podžupana občin Zavrč in Cirkulane, Janko Lorbek in Franc Milošič. Prav slednji so s podpisom pomembnih dokumentov gasilcem zagotovili vse pogoje za nemoteno delo v sistemu zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter načrtovani razvoj v letu 2017. Gasilska društva iz občine Markovci so tokrat podpisala le pogodbo med OGZ Ptuj in PGD.

Kot je v nagovoru pojasnil predsednik OGZ Ptuj Marjan Meglič bodo s sredstvi financirali mnoge programe in naloge, ki so že stalnica v programski zasnovi območne zveze, del sredstev je namenjen tudi za pokrivanje materialnih stroškov za delovanje gasilskih društev, občinskih poveljstev in zveze. Meglič je zbranim na kratko predstavil letošnji program delovanja in investicij v zvezi, poseben pa omenil velik dogodek leta 2018, ko bo Ptuj gostitelj kongresa Gasilske zveze Slovenije in na katerega se v OGZ Ptuj že pripravljajo.

TM, Foto: TM