Nasprotovanje postavitvi azilnih domov: Skupnost se upira, vlada pa ignorira! 11.500 podpisov proti!

Vodja iniciative Zala Tomašič. (Foto: Matic Štojs Lomovšek)

V Sloveniji se je razplamtela burna debata glede odločitve vlade o postavitvi azilnih domov v Središču ob Dravi in Brežicah, ki je naletela na odločno nasprotovanje lokalne skupnosti in več kot 11.500 državljanov. Ta odločitev, ki jo mnogi označujejo kot eno izmed najbolj spornih in nespretnih potez trenutne vlade, je vzbudila široko nezadovoljstvo in sprožila vročo razpravo o vlogi vlade v procesu odločanja ter njenem poslušanju želja in potreb državljanov.

 

Zala Tomašič, mednarodna sekretarka Slovenske demokratske mladine (SDM) in kandidatka za evropsko poslanko, je ob vročitvi peticije premierju Robertu Golobu izpostavila, da “več kot 11.500 ljudi zahteva takojšen preklic odločitve sklepa vlade” o izgradnji azilnih domov, kar jasno kaže na množično neodobravanje vladih načrtov.

Občinski sveti Središča ob Dravi, Ormoža in Svetega Tomaža so se na izredni seji enotno postavili proti načrtom vlade, kar dodatno poudarja prepričanje, da bi morala odločitev o takšnih projektih vključevati soglasje in mnenja lokalnih skupnosti. Njihovo stališče se ne naslavlja le na specifično vprašanje azilnih domov, ampak zastavlja širše vprašanje demokratičnega odločanja in spoštovanja lokalnih prebivalcev.

Peticija, ki bo vložena na komisijo DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter notranjemu ministrstvu, ne predstavlja le simboličnega nasprotovanja, ampak konkretno zahtevo za preučitev drugih možnosti in boljše komunikacije s prebivalci.

Tomašičeva je ob tem izpostavila pomen varnosti in vključenosti lokalnih skupnosti v odločitvene procese, poudarjajoč, da Slovenija kot pravna država mora zagotavljati, da se zakoni in odločitve sprejemajo s spoštovanjem mnenja in soglasja njenih državljanov. Njeno sporočilo “Stop ilegalnim migracijam. Stop sprejemanju odločitev brez upoštevanja mnenja državljanov” odraža kritiko trenutnemu pristopu vlade in poziva k nujni potrebi po večji transparentnosti, dialogu in spoštovanju temeljnih demokratičnih principov.

Ob tem se poraja vprašanje, ali bo vlada prisluhnila jasni volji ljudstva ali bo nadaljevala s svojo linijo, ki jo mnogi vidijo kot odmik od osnovnih načel demokracije in pravičnosti. To odpira pomembne debate o prihodnosti Slovenije, njenih vrednotah in smeri, v katero se kot družba želimo premikati.

MR