Andrej Kosi se bo boril za debirokratizacijo

Andrej Kosi je rojen 24.10.1977 na Ptuju. Po končanem osnovnem šolanju v OŠ Velika Nedelja, se je izobrazil za gradbenega tehnika. Leta 2008 je na Višji strokovni šoli v Celju opravil diplomo kot inženir gradbeništva.

 

Je poročen in ponosen oče dveh čudovitih otrok. Več kot 20 let deluje kot projektant in svetovalec. Pri svojem delu se veliko sooča s težavami v postopkih pridobitve gradbenih dovoljenj in si je nabral veliko izkušenj. Aktiven je na različnih področjih. Tako je, prostovoljni gasilec, kjer v domačem prostovoljnem gasilskem društvu opravlja funkcijo predsednika društva in še nekaj funkcij na nivoju Gasilske zveze Ormož, je član Turistično etnografskega društva Sodinci, član Odbora za varstvo okolja in urbanizem ter predsednik Urbanističnega sveta v Občini Ormož, predsednik Sveta zavoda za informiranje Ormož in član Sveta zavoda OŠ Velika Nedelja ter član ocenjevalne komisije na LAS UE Ormož. Leta 2018 se je včlanil v SDS in je član OO SDS v Ormožu. Je oseba, ki trdno stoji za svojimi načeli in dejanji ter pozitivno in veliko vnemo strmi k doseganju rezultatov.

Kosi, kandidirate na območju volilnega okraja, ki obsega občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Nam lahko zaupate vaš pogled na te kraje?

Pokrajino, ki jo obsegajo omenjene občine predstavljajo čudoviti in slikoviti kraji, na katere sem zelo ponosen.

Naravno bogastvo omogoča, da se na tem področju že več tisoč let goji vinska trta in je vinogradništvo postalo pomemba gospodarska panoga. Zaradi bogate zgodovine so kraji bogati z ohranjeno kulturno in etnološko dediščino. Največjo bogastvo teh krajev pa so njegovi prebivalci, marljivi, preprosti, srčni in gostoljubni ljudje. Ljudje, ki so ponosni na svoj kraj in se zelo trudijo ohranjati slovensko kulturo in besedo.

To je prevsem vinorodno okolje, koliko tu ljudje sledijo tradiciji pridelave vina?

Gričevnat predel Občine Ormož, zaradi sestave zemlje in podnebja, spada med najboljše vinorodne lege za bela vina na svetu. Tako se na tem območju pridelujejo vina, ki dosegajo visoko kvaliteto tudi v svetovnem merilu. Ta naravna danost je omogočila, da se na tem področju že več tisoč let goji vinska trta in je vinogradništvo postalo pomemba gospodarska panoga. Ljudje zelo marljivo obdelujejo vinograde in z vso ljubeznijo gojijo vino. Nekateri ljubiteljsko, nekaterim pa je vinogradništvo vir preživetja. Na žalost, zaradi ekonomskih razmer, nekateri pridelavo vina opuščajo, oziroma se morajo posluževati »zelene trgatve«, kar ima na to tradicijo negativne učinke. Ne glede na to, pa se vedno znova pojavljajo nove ideje in nove želje po pridelavi vina, tako da menim, da se za prihodnost pridelave vina ni bati. Bo pa potrebno tudi na državnem nivoju izoblikovati ustrezno politiko in z vzpodbudami omogočati ohranjanje in razvoj te pomembne dejavnosti.

Katere vrednote so vam najbližje?

Sem človek, ki zagovarjam spoštovanje vrednot kot so, družina, ljubezen, spoštovanje, pravičnost, resnicoljubnost, odgovornost, itd. Tako lahko dosežemo pozitiven odnos do sočloveka, kar pa je temelj razvoja in delovanja družbe.

Vlada se v tem mandatu spopada z epidemijo COVID-19. Kako sami preživljate epidemijo?

Na žalost je epidemija COVID-19 zajela tudi našo čudovito Slovenijo. Aktualna vlada se uspešno spopada z epidemijo, saj je s številnimi protikoronskimi ukrepi uspela te posledice omiliti in ohraniti socialno ter ekonomsko stabilnost. Celo več. Na gospodarskem področju je namreč vlada dosegla visoko gospodarsko rast in rekordno nizko brezposelnost. Osebno preživljam epidemijo na različne načine. V negativnem smislu jo doživljam predvsem v onemogočanju družbene dejavnosti, kar bo imelo kar nekaj posledic. V pozitivnem smislu pa je epidemija omogočila ponovno spoštovanje nekaterih vrednot, ki smo jih prej prezirali.

Kaj o vaši kandidaturi menijo vaši otroci in soproga?

Kot pri vseh mojih dejavnosti, mi tudi pri kandidaturi družina nudi veliko podporo. Vsak se po svoje trudi, da mi pomaga, npr. hčerka veliko pomaga pri grafičnem oblikovanju mojih objav na družabnih omrežjih. Podpora družine mi daje veliko energije in vzpodbude. Menim, da brez podpore družine moja kandidatura ne bi bila mogoča.

V slovenski demokratski stranki je pomemben osebni stik. Kako boste zagotovili, da boste ostali v stiku z lokalnim okoljem in volilci tudi po tem, ko boste izvoljeni v Državni zbor?

Sem stališča, da je pristen stik z ljudmi zelo pomemben. Sodelovanje in komunikacija sta pomembna dejavnika za razvoj in dobro delovanje družbe. To ima še večjo veljavo v današnjih časih, ko nam razvoj tehnike na eni strani omogoča različne možnosti komunikacije, na drugi strani pa nas oddaljuje in zasvaja. Če hočeš bit dober politik, se moraš nenehno pogovarjati z ljudmi in z njimi sodelovati. Tako lahko od ljudi pridobiš informacije, s katerimi težavami se soočajo, različne predloge in ideje, njihova mnenja in stališča. Na podlagi pridobljenih informacij usmerjaš svoje politično delovanje, ki seveda mora biti usmerjeno v dobrobit ljudi. Tako si lahko od ljudi pridobiš zaupanje in podporo ter ustvarjaš vizijo za prihodnost. Vsekakor se bom v primeru izvolitve v Državni zbor, trudil ohranjati stik z lokalnim okoljem preko poslanske pisarne,  udeleževanja različnih prireditev in dogodkov ter spontanih stikov.

Kako ocenjujete trenutno politično situacijo v Sloveniji?

Po mojem mnenju je na žalost trenutna politična situacija v Sloveniji na dnu. Z bližanjem volitev pa se ta situacija še nekoliko poslabšuje. Namesto, da bi po 30 letih samostojne Slovenije bili ponosni, da lahko živimo v svoji lastni in samostojni državi, ter bi ustvarili visoko politično kulturo in participacijo ter okrepili enotnost, ki smo jo izkazali ob osamosvojitvi, prihaja do velikih trenj, groženj, podtikanj, itd.. Na levem polu so še vedno močni zametki prejšnjega režima, ki želijo s pomočjo močne medijske podpore doseči to, kar želijo in znajo, vladati. Pri tem ne izbirajo sredstev in načinov. S pridom izkoriščajo tudi situacijo z epidemijo COVID-a 19. Trenutna vlada je namreč prisiljena sprejemati in izvajati ukrepe za preprečitev širitve okužbe, s katerimi se preprečuje kolaps zmogljivosti zdravstva, zmanjšuje umrljivost, ipd.. Ker ukrepi niso po volji vsem ljudem, levi pol organizira proteste in shode, podpihuje sovraštvo in nekako ustvarja razdor v družbi. Negativno sprejemajo tudi dobro delo vlade, saj vedo, da s tem izgubljajo kredibilnost, zato se poslužujejo različnih podtikanj, širjenja laži, groženj, ustvarjanje afer, itd. S temi dejanji levi pol ustvarja nezaupanje družbe v politiko kar po mojem mnenju ni dobro. Z nezaupanjem se namreč ustvarjajo negativni odzivi družbe na eni strani in posledično postavljanje politike v varno pozicijo delovanja na drugi strani. S tem se zmanjšuje povezanost družbe in politike, kar ima za prihodnost in razvoj države negativni vpliv. Družba namreč mora zaupati politiki in politiki morajo delovati v sodelovanju in komunikacijo z družbo. Pri tem se seveda pojavljajo različna stališča in nesoglasja, ki pa jih je potrebno reševati v pozitivnem dialogu. Tako novo vlado čaka veliko dela, da ji bo uspelo vzpostaviti večje zaupanje družbe v politiko, predvsem pa povezanost, To so ključni elementi, da bomo zgradili Slovenijo tako kot si jo želimo.

Kaj si boste najbolj prizadevali doseči v novem mandatu, v kolikor boste izvoljeni?

V kolikor bom izvoljen za poslanca v Državni zbor, se bom po svojih močeh trudil, da upravičim zaupanje volilcev in svoje poslanstvo. Še posebej bom podpiral nadaljevanje postopkov k debirokratizaciji države, saj bomo tako dosegli, da bo država prijaznejša do državljank in državljanov in privlačnejša tako za tuje kot za domače investitorje. Prav tako bom znotraj področja delovanja poslanca, pomagal k razvoju domačega lokalnega okolja.

MG