Volilna zakonodaja! Kakšne bodo spremembe?

Vlada našla ustrezne rešitve za spremembo volilne zakonodaje. Foto: gov.si

Na Ministrstvu za javno upravo so poslanskim skupinam koalicije danes predali predlog novele Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor. Predlog novele posega v 16 volilnih okrajev, v parlamentarni postopek pa bo vložen kot poslanski zakon.

 

Kot je v izjavi za medije dejal minister za javno upravo Boštjan Koritnik, so na ministrstvu ob začetku mandata aktualne vlade vse poslanske skupine pozvali, naj podajo predloge sprememb volilnih okrajev, razvili so posebno aplikacijo za risanje volilnih okrajev, organizirali delavnico za uporabo aplikacije ter bili ves čas na voljo za tehnično in vsebinsko podporo.

Nato so na Ministrstvu za javno upravo na podlagi posveta z ustavnimi pravniki in predstavniki poslanskih skupin pripravili dva predloga sprememb meja volilnih okrajev, ki sta bila najprej predstavljena koalicijskim strankam. Rok za oddajo pripomb se je iztekel v petek, 6. novembra 2020. Na podlagi prejetih pripomb so uskladili nov predlog, ki je bil posredovan strankam koalicije in opozicije. Na podlagi dodatnih pripomb je bil danes oblikovan končen predlog novele.

“Pri pripravi predloga novele zakona smo izhajali iz veljavne ureditve in jo spremenili v delu, za katerega je Ustavno sodišče Republike Slovenije odločilo, da ne ustreza več merilom za oblikovanje volilnih okrajev. To so: približno enako število prebivalcev, geografska zaokroženost in skupne kulturne ter druge značilnosti. Verjamem, da smo s tem zadostili odločbi ustavnega sodišča,” je ob tem poudaril minister Koritnik.

Razhajanja v velikosti volilnih okrajev izhajajo iz priseljevanja in odseljevanja prebivalcev; meje volilnih okrajev se namreč 30 let niso spreminjale. Predlog novele tako posega v naslednje volilne okraje:

Informativno ime volilnega okraja (VO) Sprememba Opombe
Ribnica-Dobrepolje da VO se poveča za občino Dobrepolje
Grosuplje da VO se zmanjša na občino Grosuplje
Ivančna Gorica da nov VO – brez KS Sobrače
Šentjur da VO se poveča za občino Štore
Celje I da VO se zmanjša za občino Štore in poveča za KS Trnovlje
Celje II da VO se zmanjša za KS Trnovlje
Žalec II da VO se zmanjša za majhen del občine Trbovlje
Novo mesto I da VO se zmanjša za občino Škocjan
Trebnje da VO se poveča za del občine Šentrupert, ki je bil prej v VO Sevnica
Sevnica da VO se poveča za občino Škocjan ter zmanjša za del občine Šentrupert
Litija da VO se je premaknil iz VE4 v VE6
Hrastnik-Trbovlje da VO se poveča za občino Hrastnik ter manjši del občine Trbovlje
Slovenska Bistrica da VO se zmanjša za KS Pragersko, Spodnja Polskava, Zgornja Polskava
Maribor I da VO se poveča za KS Pragersko, Spodnja Polskava, Zgornja Polskava
Maribor III da VO se zmanjša za del občine Pesnica
Pesnica da VO se poveča za del občine Pesnica

 

Našteti volilni okraji se spreminjajo zato, ker so po veljavni ureditvi njihova odstopanja po številu volivcev oziroma prebivalcev prevelika, hkrati pa niso upravičljiva niti s kriterijem geografske zaokroženosti niti s kriterijem skupnih kulturnih ter drugih značilnosti.

Na Ministrstvu za javno upravo so tako pripravili usklajen predlog, še vedno pa bodo na voljo za morebitne tehnične popravke med obravnavo novele v Državnem zboru, če bo to potrebno.

Preberite še:

Erjavec napoveduje preoblikovanje Desusa v skrajno desno stranko!

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

Ali bo DESUS podprl novo “KUL” koalicijo z Jože P Damjan? Robert Polnar zagotovo ne!
Kako bi “burek” opozicija ali kot se sami imenujejo koalicija “kul”, rešili epidemijo, zdravstveno, gospodarsko in socialno krizo? Imajo čarobno palico!

MR