V marsikateri občini sprejemajo posebne ukrepe za svoje občane. Prav vsi nudijo pomoč za ranljive skupine, posebej starejše. Javna parkirišča so brezplačna, občine nudijo psihosocilano pomoč in razvoz hrane za ranljive skupine.

 

Ene občine so šle pa še dlje. Nekaj se jih je odpovedalo najemnin v občinskih prostorih, ne računajo javnih storitev in tudi zaščitne maske pošiljajo po domovih. Zopet druge občine pa prepovedujejo gibanje na javnih površinah ali pa pošiljajo “žakl moke” po gospodinjstvih.

Poskrbljeno pa je tudi za živali, ki jim je, kot lastniku, odrejena desetdnevna karantena.

Starše

Občina Starše je razdelila že 1.000 mask za večkratno uporabo in 350 mask za enkratno uporabo. Opremo so razdelili ranljivi skupini občank in občanov, trgovini Jager in Marketu Trniče, Zadrugi Starše, Petrolu, podjetju Gradnje Starše, Pogrebnemu moštvu, Veterinarski ambulanti Miran Zorin in Prostovoljnim gasilskim društvom v občini. Tudi CZ Starše je nekaj opreme prejelo za svoje potrebe. Za naše občanke in občane imajo naročenih 2.000 mask za večkratno uporabo, 1.000 mask pa šivajo članice Društva Ajda Starše.

Ormož
V Ormožu so danes ponudili blago za izdelavo zaščitnih mask.  Pozivajo prostovoljce, da izdelajo čimveč mask. Vse zainteresirane, ki želijo pomagati obveščajo, da je od torka 31.3.2020 naprej, na sedežu Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož, možno brezplačno dobiti material za izdelavo zaščitnih mask.

Ptuj

Na Ptuju bodo v celoti oprostili plačilo najemnine za poslovne prostore (v občinski lasti) in plačilo teras – uporabe javne površine. Od danes naprej bodo vse klopi v parkih in na javnih površinah prelepljene s trakovi in na njih ni dovoljeno posedanje.  Vstop v parke in druge sprehajalne površine zaenkrat ni prepovedan. (več na: Prepovedano sedenje na klopeh v Ptuju! in Ukrepi občin Ptuj in Kidričevo)

Kidričevo

V Kidričevem bodo za ublažitev posledic epidemije predlagali oprostitev plačila najemnin za prostore v lasti občine Kidričevo za samostojne podjetnike in mikropodjetja. Vsa gospodinjstva bodo oprostili plačila omrežnine za vodo za 100% deleža občine Kidričevo ( Vrednost omrežnine je sestavljena iz dveh delov (50% Občina Kidričevo/50% Komunalno podjetje Ptuj).  100% oprostitev plačila se nanaša na plačilo omrežnine, ki predstavlja prihodek Občini Kidričevo). Vsa gospodinjstva pa bodo oproščena tudi celotno plačilo omrežnine za čiščenje in odvajanje odplak.

Župan občine Kidričevo, Anton Leskovar je obljubil brezplačne pralne zaščitne maske za vsako gospodinjstvo. Le-te bodo vsa gospodinjstva dobila čimprej po pošti. (več na: V občni Kidričevo maske za vse)

Destrnik

Župan občine Destrnik, Franc Pukšič se je odločil za dokaj nenavadno obliko pomoči. V veliki meri kmetijskem območju, kjer s preskrbo hrane naj ne bi imeli težav, bo vsako gospodinjstvo na dom prejelo 5 kg moke.

Majšperk

V Majšperku so se zaenkrat odločili samo za prepoved gibanja v parkih, javnih površinah in igriščih.

Ljubljana

V Ljubljani zraven brezplačne parkirnine, najemnine v občinskih prostorih, psihosocilane pomoči in pomoči starejšim, nudijo tudi sobe za ljudi, ki jim je bila odrejena karantena. Javni zavod Šport Ljubljana je Vladi RS brezplačno ponudil Šport hotel v Gimnastičnem centru Ljubljana.

Če je edini lastnik domače živali hospitaliziran, bo zavetišče v Ljubljani žival sprejelo po posebnem protokolu. Sprejete živali v zavetišču namestijo v desetdnevno karanteno.

Zaposleni v LPP pomagajo pri izvajanju nujnih izrednih prevozov ljudi, ki jih organizira Rdeči križ Slovenije. Vozniki LPP in drugi prostovoljci pa bodo razvažali tudi hrano za otroke iz socialno šibkih družin in starostnike.

Nova Gorica

V Novi Gorici naj bi v tem tednu začeli deliti zaščitne maske po gospodinjstvih. Občina Gorica je prejela 4.300 pralnih zaščitnih mask, prihodnji teden pa bodo dobili tudi 14.000 zaščitnih mask za enkratno uporabo. Župan Gorice izjavlja, da maska za enkratno uporabo zadostuje, če greš enkrat na teden od doma v trgovino.

Uporabniki prepovedanih drog in brezdomci imajo na voljo tople obroke in dva bivalnika za prenočitev.

Nekatere gostilne in podjetja v novogoriški mestni občini so se že odločila za donacijo hrane za potrebe oskrbe prebivalstva. Donirano hrano zbira civilna zaščita.

Mengeš

Danes je vsako gospodinjstvo bo dobilo dve pralni zaščitni maski. 6.600 mask so izdelali prostovoljci, material za njih pa je bil doniran.

Slovenski operaterji ponujajo dodatne ugodnosti

Telemach in Telekom Slovenije so v preteklih dneh svojim uporabnikom brezplačno nadgradili programske sheme z otroškimi, dokumentarnimi, poljudnoznanstvenimi, filmskimi in športnimi programi.

Družba T-2 bo vsem naročnikom za nedoločen čas brezplačno ponudila celotno programsko shemo XL HD, v A1 pa bodo za nedoločen čas brezplačno ponudili programsko shemo L.

Prostovoljci šivajo maske

Več občin je organiziralo prostovoljce za izdelovanje pralnih zaščitnih mask. Najprej bodo razdelili te maske organizacijam, ki delajo z ranljivimi skupinami, kasneje pa bodo razdeljevali tudi po gospodinjstvih.

Upamo, da bo to sporočilo doseglo čimveč županj on županov in jim dalo kakšno idejo kako zadostiti potrebam občanov v teh kriznih časih.

V kolikor smo kakšen dober ukrep v vaši občini izpustili, prosimo, da le-tega delite z nami med komentarji pod novico.

Če želite biti obveščeni o ukrepih v vaših občini, všečkajte FB stran:

 

MR