V občni Kidričevo maske za vse

Koronavirus, maska
Maške so še vedno ponekod obvezne. Foto: pixabay.com

 

Župan občine Kidričevo, Anton Leskovar je danes svojim občankam in občanom sporočil, da so sprejeli ukrep nabave pralnih zaščitnih mask za vsa gospodinjstva v Občini Kidričevo. V  čim krajšem možnem času bodo tako občani prejeli pralne zaščitne maske v poštne nabiralnike. 

V občini Kidričevo bodo za ublažitev posledic epidemije oprostili plačila najemnin za prostore v lasti občine za samostojne podjetnike in mikropodjetja. Vsa gospodinjstva bodo oprostili plačila omrežnine za vodo za 100% deleža občine Kidričevo in omrežnine za čiščenje in odvajanje odplak. Več v članku na naslednji povezavi.

Spomnimo, da bodo na Destrniku raje delili kar moko.

Foto: Facebook

Župan je  občane hkrati opozoril na ukrep vlade RS, po katerem je čas od 8.00 do 10.00 ure  dopoldan v trgovinah rezerviran za ranljive skupine (invalidi, upokojenci in nosečnice), ter ukrep vlade o omejitvi gibanja znotraj občine stalnega ali začasnega prebivališča, zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter dostop na javna mesta in površine. Odlok določa nekaj izjem, med drugim za prihod na delo, opravljanje kmetijskih dejavnosti in nego družinskih članov …

V občini Kidričevo od 14. marca ni bilo uradno več potrjenega primera COVID-19 – v občini tako ostajata dva uradno potrjena primera okužbe.

Župan opozori, da kljub očitno dobri praksi prihaja do nekaterih kršitev. Opozori na to, da:
– kavo lahko pijete tudi doma in se s sosedo pogovarjate preko telefona;
– je čas za obisk frizerskega salona zelo neprimeren, pa tudi opravljene kršitve in storitve ni mogoče  skriti v javnosti;
– so sprehodi dovoljeni, v kolikor se sprehajate s svojimi ožjimi družinskimi člani, pri čemer se morate izogibati  stika z drugimi ljudmi.

Za redne informacije glede koronavirusa in ukrepov v vaši občini, všečkajte FB stran:

 

MR