Po vzoru ukrepov Vlade RS so se za ponujeno roko odločile tudi nekatere občine. Med njimi sta občini Ptuj in Kidričevo.

 

Oprostitev plačila najemnin

Na Ptuju bodo v celoti oprostili plačilo najemnine za poslovne prostore (v občinski lasti) in plačilo teras – uporabe javne površine.

Mestna Občina Ptuj
Na Ptuju se odpovedo plačilu najemnin. Foto: Facebook

Župan občine Kidričevo, Anton Leskovar je sporočil, da bo za ublažitev posledic epidemije predlagal oprostitev plačila najemnin za prostore v lasti občine Kidričevo za samostojne podjetnike in mikropodjetja. Vsa gospodinjstva bodo oprostilii plačila omrežnine za vodo za 100% deleža občine Kidričevo ( Vrednost omrežnine je sestavljena iz dveh delov (50% Občina Kidričevo/50% Komunalno podjetje Ptuj).  100% oprostitev plačila se nanaša na plačilo omrežnine, ki predstavlja prihodek Občini Kidričevo). Vsa gospodinjstva pa boedo oproščena tudi celotno plačilo omrežnine za čiščenje in odvajanje odplak.

Ukrepi občine Kidričevo
Ukrepi občine Kidričevo. Foto: Facebook Anton Leskovar, župan Občine Kidričevo

BODIMO ODGOVORNI – OSTANIMO DOMA, OSTANIMO ZDRAVI, REŠUJMO ŽIVLJENJA!

Preberite tudi:

Kaj prinaša vladni paket pomoči?

Kakšni bodo ukrepi vlade v paketu pomoči za blažitev posledic epidemije?

Še ostrejši ukrepi omejevanja gibanja!

Nagovor predsednika vlade Janeza Janše ob epidemiji koronavirusa

V Kidričevem zaradi epidemije omejili pogrebno dejavnost

MR