Prioritete poslancev Spodnjega Podravja

24. aprila so bile volitve za Državni zbor. Spodnje Podravje spada v 8. volilno enoto. Iz območja Spodnjega Podravja so bili izvoljeni 4 poslanci v Državni zbor. Trije so predstavniki SDS, en je pa član Gibanja Svoboda. Dva, Suzana Lep Šimenko in Jožef Lenart (oba SDS) sta bila poslanca že v prejšnjem mandatu, druga dva, Andrej Kosi (SDS) in Dejan Zavec (Svoboda), pa sta med poslanci novinca.

Za naš portal smo jih vprašali kakšne so njihove prioritete na območju Spodnjega Podravja.

Suzana Lep Šimenko

Suzana Lep Šimenko iz Pobrežja v občini Videm je poslanka DZ RS (iz vrst Slovenske demokratske stranke – SDS) drugi mandat.  Oba mandata je edina poslanka izvoljena v volilnem okraju, ki zajema občine Cirkulane, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale. Je zelo aktivna poslanka, ki si vsa leta prizadeva za razvoj in večjo kvaliteto življenja na tem območju.

Suzana Lep Šimenko - SDS
Suzana Lep Šimenko – SDS

V preteklem mandatu je najbolj ponosna na pričetek gradnje urgentnega centra na Ptuju, protipoplavno zaščito Polskave, gradnjo se obvoznica Kidričevo, sanacijo ceste Hajdina – Slovenska bistrica, gradnja kolesarskih poti na območju Kidričevega in Majšperka, sanacijo plazovov po celotnih Halozah, sanacijo mostov, sofinanciranje širitve vrtcev (Videm, Podlehnik, Lovrenc na Dravskem polju), sanacijo grada Borl, energetske sanacije zgradb v lokalni lasti, gradnjo obrtnih ali poslovnih con…vse to z dodatnimi državnimi in evropskimi sredstvi.

V novem mandatu si Suzana Lep Šimenko prvi vrsti želi, da se nadaljujejo vsi že začeti projekti (protipoplavne zaščite, kolesarke, ceste, plazovi,…) ter da se nadaljuje z začrtanimi projekti (dokončanje obnove gradu Borl, intermodalni center Kidričevo, regionalne cesta Hajdina-Slov. Bistrica do konca,…), da se še več ukrepov nameni za obmejne občine ter da se končno omogoči vsem ustrezna internetna infrastruktura.

“Kot do sedaj se bom zavzemala za decentralizacijo države, enakomernen regionalni razvoj ter da v Spodnje Podravje, Haloze in na Dravsko polje pridobimo čimveč evropskih in državnih sredstev. Prizadevala si bom za ustvarjanje boljših pogojev in celostni razvoj območja Haloz, nadaljni razvoj Dravskega polja, ustvarjanja boljših pogojev za razvoj gospodarstva, davčno razbremenitev plač, znižanje davkov, zmanjšanje administracije za državljane, gospodarstvo in kmetijstvo.”

 

Andrej Kosi

Andrej Kosi – SDS

Je poročen in ponosen oče dveh čudovitih otrok in je tokrat bil izvoljen prvič na listi Slovenske demokratske stranke. Aktiven je na različnih področjih. Tako je, prostovoljni gasilec, kjer v domačem prostovoljnem gasilskem društvu opravlja funkcijo predsednika društva in še nekaj funkcij na nivoju Gasilske zveze Ormož, je član Turistično etnografskega društva Sodinci, član Odbora za varstvo okolja in urbanizem ter predsednik Urbanističnega sveta v Občini Ormož, predsednik Sveta zavoda za informiranje Ormož in član Sveta zavoda OŠ Velika Nedelja ter član ocenjevalne komisije na LAS UE Ormož.

 

Kot poslanec želi biti trda vez med lokalnim okoljem in državo, predvsem pri uresničevanju razvojnih projektov občin. Tako si bo prizadeval, da bo prihodnja vlada namenila pozornost lokalnemu okolju, saj si okolje glede na nekoliko slabšo gospodarsko razvitost, zasluži posebne pozornosti.

“Še vedno bodo potrebna prizadevanja za gradnjo ceste Ormož-Podravska avtocesta, prizadevanja pa bodo usmerjena tudi v pomoč pri razvoju turizma, kmetijstva in gospodarstva.”

 

Jožef Lenart

Joežef Lenart je na listi Slovenske demokratske stranke izvoljen že drugi mandat. Rodil se je v številčni kmečki družini. Mladost je preživljal na večji urejeni kmetiji na Mestnem vrhu pri Ptuju, sedaj pa z družino živi v Žabjaku pri Ptuju. Po izobrazbi je diplomiran organizator menedžer za kadre in izobraževanje. Je poročen (žena Mojca), katolik in oče dveh odraslih sinov Teodorja in Gašperja. 

Jožef Lenart, SDS

Za pretekli mandat je Jožef Lenart ponosen  na to da se gradi; Veliko sredstev se je namenilo investicijam, in to enakomerno po vsej Sloveniji, kar se že opaža v našem lokalnem okolju. Gradi se ceste (obnova Ptuj – Senarska), vlaga se v projekt zaščite podtalnice – gradnja kanalizacije. Gradi se kolesarske povezave ter širokopasovne internetne povezave. V proračunih so za investicije namenjena sredstva kot jih Slovenija še nikoli ni imela na voljo. Gradi se zdravstvene ( Urgentni center Ptuj ) ter socialne ustanove, med tem tudi iz sredstev evropskih skladov, kot na primer za gradnjo novega Doma upokojencev Ptuj, enote v Žabjaku. Dvorec Dornava se obnavlja …gradi se kot se že dolgo ni.

V novem mandatu se bo Jožef Lenart zavzemal za dostojno življenje ljudi v vsej Sloveniji ter še posebej za to, da se bosta Spodnje Podravje in vzhodni del države enakomerno razvijala v primerjavi z drugimi pokrajinami.

“Želim si le to, da se v proračunih in v Nacionalnem razvojnem programu ne bi preusmerilo sredstev, ki so v tem trenutku namenjena za investicije, ki so začete v našem koncu. Torej da se nadaljuje enakomerno in razpršeno investiranje po vsej Sloveniji, kar je bila nova in dobra pot trenutne vlade. Imam še dovolj volje in tudi ciljev, ki bodo izboljšali kvaliteto življenja ljudi v mojem lepem 9. volilnem okraju. Torej na Ptuju, Ptujskem polju in v Slovenskih goricah oz. Sp. Podravju.”

Dejan Zavec

Dejan Zavec

Svetovnega boksarskega šampiona Dejana Zavca ni potrebno posebej predstavljat. Na teh volitvah je bil izvoljen v 8. volilni enoti na listi Gibanja svoboda. Boksar Dejan Zavec izhaja iz Trdobojcev pri Leskovcu.

V njegovem prvem poslanskem mandatu bo usmerjal poudarek na povezavo z ljudmi in druženje s prebivalci, ba bo lahko zadostil njihovim potrebam.

 

 

“Ukvarjati se moramo z ljudmi in ne z lastnimi egoti!”

Med drugim se bo boril za izgradnjo urgentnega dentra na Ptuju, ki je sicer že v gradnji tudi po veliki zaslugi poslancev Spodnjega Podravja iz prejšnjega mandata Suzane Lep Šimenko in Jožefa Lenarta.

Zavcu je pomembna izgradnja obvoznice Ptuj – Ormopž in omogočanje dostopa do športa socialno ogroženih otrok. Hkrati pa se bo trudil za izboljšanje športne infrastruikture v Spoodnjem Podravju.

Preberite še:

Zakaj so cene goriva poletele v nebo?

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Slovenija finančno v najboljši kondiciji doslej

4 mega-afere desetletja Roberta Goloba

 

MR