Slovenija finančno v najboljši kondiciji doslej

V prvem četrtletju letošnjega leta so prihodki državnega proračuna za 650 milijonov evrov višji kot v enakem obdobju 2021, odhodki pa so za 350 milijonov nižji kot v enakem obdobju lani. Primanjkljaj državnega proračuna v prvem četrtletju 2022 je za več kot milijardo evrov manjši kot v enakem obdobju 2021.

 

Prihodki državnega proračuna so v prvem četrtletju 2022 znašali 3.066 mio EUR, kar je za okoli 650 mio EUR ali 27 % več kot v enakem obdobju leta 2021. Rast lahko v največji meri pripišemo višjim davčnim prihodkov (za okoli 430 mio EUR ali 22 %), predvsem na račun višjih prihodkov od davka na dodano vrednost (za okoli 260 mio EUR ali 32 %), trošarin, predvsem na energente in tobak (za 19 mio EUR ali 6 %), ter dohodnine (za 61 mio EUR ali 15 %) in davka na dohodke pravnih oseb (za 45 mio EUR ali 22 %). Ugodna realizacija je odraz razmer na trgu dela in stanja gospodarstva ter višje potrošnje države in gospodinjstev. Nedavčni prihodki so bili višji za 26 mio EUR (14 %), predvsem na račun višjih prihodkov od obresti in drugih nedavčnih prihodkov zaradi prejete razlike v ceni izdanih obveznic ob servisiranju dolga. Prihodki iz naslova sredstev EU so se v prvem četrtletju letos medletno povečali za preko 160 mio EUR ali 71,5 % tako na račun prenosa drugega dela predplačila iz načrta za okrevanje in odpornost v proračunski sklad (118 mio EUR) kot tudi višjih prihodkov sredstev EU iz strukturnih skladov (za 44 mio EUR ali 47 %), kar je rezultat povečanega obsega izvajanja projektov.

Odhodki državnega proračuna so v prvem četrtletju 2022 znašali 3.327 mio EUR kar je za okoli 10 % ali 350 mio EUR manj kot v enakem lanskem obdobju. V prvem četrtletju so se tako najbolj znižali odhodki za tekoče transfere (za okoli 440 mio EUR), predvsem na račun nižjih odhodkov za subvencije (za 111 mio EUR ali okoli 40 %), nižjih transferov posameznikom in gospodinjstvom (za okoli 360 mio EUR ali dobrih 40 %) in nižjih transferov javnim zavodom predvsem iz naslova plač (za 96 mio EUR ali 12 %). Nižji odhodki so predvsem posledica nižjih odhodkov za covid ukrepe, ki so se v primerjavi s prvim četrtletjem lani znižali za dobrih 600 mio EUR ali 65 %. Še naprej se znižujejo odhodki za obresti, ki so v prvem četrtletju letos znašali 335 mio EUR, kar je za dobrih 50 mio EUR ali 13 % manj kot v enakem lanskem obdobju. Odhodki za plače in prispevke so bili za okoli 21 mio EUR ali blizu 5 % nižji kot lani, predvsem zaradi nižjih izplačil covid dodatkov. Rast odhodkov pa smo v prvem četrtletju letos zaznali na področju investicij in investicijskih transferov. Skupno so se povečali za 21 mio EUR ali 17 %, višji pa so bili tudi transferi za uravnoteženje razvitosti občin (za 7 mio EUR ali okoli 40 %). V proračun EU smo v prvem četrtletju letos vplačali za 182 mio EUR, kar je za 15 mio EUR ali blizu 8 % manj kot v enakem lanskem obdobju.

Primanjkljaj državnega proračuna je v prvem četrtletju letos znašal 261 mio EUR, kar je za dobro milijardo EUR manj, kot je znašal v enakem lanskem obdobju (1.266 mio EUR). K nižjemu primanjkljaju je prispevala visoka rast prihodkov in padec odhodkov državnega proračuna v letošnjem prvem četrtletju. Proračunski saldo brez upoštevanja prihodkov in odhodkov za obresti (primarni saldo) pa je bil v prvem četrtletju letos pozitiven, znašal je 61 mio EUR, v enakem obdobju lani pa smo beležili primarni primanjkljaj v višini dobrih 880 mio EUR.

Vsi podatki glede javnih financ se nahajajo na sledeči povezavi:

Javnofinančna gibanja, prvo četrtletje 2022

Preberite še:

Zakaj so cene goriva poletele v nebo?

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Moški skoraj ubil žensko in pobegnil

Ponoči huda nesreča na avtocesti, tri vozila, eno osebo našli na…

 

MR