Na Ptujskem opozarjajo na neustrezno odlaganje odpadnih jedilnih olj

Odpadna jedilna olja, ki nastajajo v gospodinjstvih, nikakor ne sodijo v straniščno školjko ali kuhinjski odtok, prav tako jih je prepovedano mešati z drugimi odpadki.

Foto: TM
V družbi Javne službe Ptuj si namreč prizadevajo občane čimbolj ozavestiti o pravilnem in doslednem ločevanju odpadkov ter o skrbi za čisto in zdravo okolje. Z enim litrom neustrezno zavrženega jedilnega olja lahko onesnažimo tudi do 1.000 litrov vode, takšno onesnaženje se iz okolja čisti več kot 50 let.

»Pozitivni rezultati se že kažejo, je pa pred nami še en izziv – izločanje odpadnih jedilnih olj iz okolja,« pravi direktor ptujskih Javnih služb Alen Hodnik in doda: »Odpadna jedilna olja in maščobe namreč gospodinjstva večinoma odlagajo v odtok ter s tem povzročajo ogromno okoljsko in gmotno škodo. Zato želimo občane in občanke informirati o posledicah takšnega početja in ponuditi alternativne, okolju prijazne možnosti.«

Zbirni center Cero Gajke na Ptuju, kjer lahko med drugim oddate tudi jedilno olje in maščobe. Foto: Javne službe Ptuj

Zakaj odpadna jedilna olja ne sodijo v odtok?

Ko se jedilna olja, maščobe in masti zlijejo ali odplaknejo v odtoke, umivalnike ali stranišča, vstopijo v kanalizacijski sistem, kjer se ohladijo, strdijo in se zalepijo na notranje stene kanalizacijskih cevi. Sčasoma, ko se sistemu dodaja več maščob, olj in masti, se te kanalizacijske zamašitve kopičijo in strjujejo, dokler popolnoma ne zaprejo cevi. Čiščenje teh blokad je zelo zahtevno in drago.

Kako te blokade vplivajo na kanalizacijski sistem?

Morda mislite, da ko jedilno olje zlijete v odtok,  to  preprosto odteče  in izgine za zmeraj. Kar pa žal ne drži. Olja, maščobe in masti se bodo nabirale v odtočnih ceveh, ustvarile blokade in zaprle kanalizacijski sistem.

Odpadna olja so izjemno škodljiva za kanalizacijski sistem; foto: TM

S tem povezane težave so: zatekanje komunalnih odplak, ki lahko poplavijo gospodinjstvo, poslovni prostor ali sosednje nepremičnine, poplavljanje kleti (draga in neprijetna situacija), izpostavljenost organizmom, ki povzročajo bolezni, komunalna odpadna voda, ki preliva in odteka v parke, dvorišča, ulice, potoke, reke in jezera, povečanje stroškov obratovanja in vzdrževanja za čiščenje in popravilo poškodovanih kanalizacijskih cevi, vpliv jedilnih olj na procese čiščenja na biološki čistilni napravi.

Kam z odpadnim jedilnim oljem?

NIKOLI ne zlivajte maščobe v odtoke ali v stranišča. VEDNO uporabljajte  cedila za odtoke, da preprečite uhajanje ostankov hrane in drugih trdnih snovi v vaše odtoke. Izpraznite cedilo v koš za organske odpadke, svetujejo v Javnih službah Ptuj.

Odpadno jedilno olje najprej ohladimo, nato ga zlijemo v posebno plastično, kovinsko ali stekleno posodo, ki jo namenimo za shranjevanje olja. To posodo odpeljemo v zbirni center za odpadke ali jo oddamo na način, o katerem nas obvestijo pristojne službe. Na ta način odpadno jedilno olje odlagamo na okolju prijazen način, hkrati pa omogočimo tudi njegovo nadaljnjo predelavo, kot je na primer alternativno gorivo biodiesel ali drugi energenti.

Kuhinje, ki pripravijo več kot 20 obrokov hrane dnevno, morajo že sedaj v skladu z zakonodajo zbirati odpadno jedilno olje in ga predajati registriranemu zbiralcu, ki poskrbi za njegovo nadaljnje ravnanje.

Foto: Javne službe Ptuj, TM