Ministrstvo ima dvojna merila

Poslanec DZ RS, Andrej Kosi

V javnosti se dvigujejo vprašanja o doslednosti Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (ministrstva) glede stališča Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v različnih zakonodajnih zadevah. Predlog novega Energetskega zakona, ki vključuje prepoved vgradnje kurilnih naprav na tekoča in trda goriva v nekaterih stanovanjskih naseljih, je sprožil nezadovoljstvo javnosti.

Poslanec Andrej Kosi, SDS, je naslovil pisno poslansko vprašanje ministru za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojanu Kumru, ki se nanaša na stališče NIJZ v okviru predloga Energetskega zakona. V svojem vprašanju je poslanec izpostavil primer, kjer je ministrstvo izdalo odločbo, da presoja vplivov na okolje za gradnjo kanalizacijskega cevovoda ni potrebna, kljub negativnemu mnenju NIJZ o morebitnih zdravstvenih posledicah.

Poslanec postavlja dve ključni vprašanji:

  1. Zakaj ministrstvo uporablja dvojna merila pri stališču NIJZ?
  2. Zakaj se stališča NIJZ upoštevajo pri utemeljevanju energetskega zakona, vendar niso bila upoštevana pri izdaji odločbe glede kanalizacijskega cevovoda?

Te dileme postavljajo vprašanje doslednosti in odgovornosti ministrstva ter poudarjajo potrebo po pregledu njihovih postopkov in odločitev v luči javnega zdravja in okoljske trajnosti.