Poplave in uničenje pridelkov: Nujnost reševanja problematike neurejenih vodotokov v Podravju

Andrej Kosi, poslanec Državnega zbora, SDS, je izpostavil perečo problematiko neurejenih vodotokov v podravskih občinah, ki vodi do resnih posledic, kot so poplave in uničenje kmetijskih površin. Opozorila županov in lokalnih predstavnikov na slabo vzdrževanje strug podravskih rek s pritoki so doslej ostala brez odziva, kljub terenskemu ogledu in večkratnim pozivom.

 

Poslancu SDS Andreju Kosiju je mar za protipoplavno varnost v Podravju.

V svojem pisnem poslanskem vprašanju, naslovljenem na Vlado Republike Slovenije, Kosi izraža zaskrbljenost nad neukrepanjem in poudarja, da je največji izziv pri urejanju vodotokov uskladitev z naravovarstvenimi zahtevami. Na evropski ravni obstajajo smernice za zaščito meandrov v okviru Nature 2000, ki pa se v Sloveniji zaradi strogih naravovarstvenih zahtev ne upoštevajo učinkovito. To ima za posledico obsežno erozijo ob poplavah in zmanjšano pretočnost rek, kot je primer v reki Dravi.

Kosi navaja primere, kot je neizkoriščenje gramoza iz reke Drave, ki bi lahko pripomoglo k večji pretočnosti, vendar se zaradi varovanja ptic in njihovih gnezdišč to ne izvaja. Namesto tega se gramoz uvaža iz Hrvaške.

Župani in predstavniki podravskih občin zahtevajo hitre rešitve in vključitev Drave v načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti ter izboljšanje pretočnosti starih strug. V poslanskem vprašanju Andrej Kosi sprašuje vlado o načrtovanih ukrepih za odpravo te problematike in zahteva podatke o predvidenih rešitvah ter njihovi časovnici.

MR