Korak v smeri bolj socialne države!

Ustanovljen je strateški svet za socialno politiko

Ustanovljen je bil Strateškegi svet za socialno politiko, ki je posvetovalna skupina predsednika vlade. Strateški svet je ustanovljen s ciljem spremljanja, analiziranja in predlaganja sprememb pravnih podlag, informacijskih podlag in organizacije poslovanja na področju socialne varnosti z namenom zagotoviti bolj pravičen, pregleden in enostaven sistem, ki bi posameznikom zagotavljal čim višjo stopnjo socialne varnosti.

Vam je všeč članek? Všečkajte FB stran!

 

Med delovna področja Strateškega sveta spadajo: delovanje sistema socialnega zavarovanja in zagotavljanje socialne varnosti iz naslova socialnega zavarovanja; delovanje sistema socialnega varstva posameznikov in družin na podlagi socialnih transferov in ostalih prejemkov, ki nimajo podlage v plačanih prispevkih; delovanje in mreže socialnih zavodov in institucij, ki skrbijo za zagotavljanje socialne varnosti, vključno z organizacijami, ki predstavljajo dopolnilno izvajanje aktivnosti za zagotavljanje socialne varnosti; druga področja povezana z zagotavljanjem socialne varnosti. Delovno področje Strateškega sveta zajema nacionalno in lokalno raven.

Naloge Strateškega sveta so, da spremlja delovanje sistema socialne varnosti z vidika njegove učinkovitosti pri zagotavljanju socialne zaščite; za predsednika vlade pripravlja mnenja k vprašanjem, pobudam ali predlogom povezanimi z delovanjem sistema socialne varnosti; predsednika vlade obvešča o predlogih za spremembo predpisov (zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov); predsedniku vlade predlaga strateške spremembe, konkretne ukrepe in pravne akte, ki bi bili potrebni za pripravo in izvedbo racionalizacije sistema socialne varnosti in socialnega zavarovanja in vzpostavitve preglednega sistema socialnih pomoči; spremlja, kako se izvajajo predlagani ukrepi in pravni akti, namenjeni racionalizaciji sistema socialne varnosti in socialnega zavarovanja ter o tem seznanja predsednika vlade in opravlja druge naloge, s katerimi se dosega cilje na posameznih področjih.

Mandat predsednika Strateškega sveta je vezan na mandat predsednika vlade. Člani Strateškega sveta, ki so v Strateški svet imenovani kot predstavniki določene institucije, v njem delujejo v imenu te institucije, drugi člani v Strateškem svetu delujejo v svojem osebnem imenu. Člani Strateškega sveta delujejo v skladu s predpisi s področja integritete, nasprotja interesov in preprečevanja korupcije. Člani Strateškega sveta in morebitni zunanji svetovalci svoje delo opravljajo brezplačno.

Za predsednico Strateškega sveta je bila imenovana Romana Tomc.

Za člane Strateškega sveta pa so bili imenovani: doc. dr. Jaka Cepec, Patricia Čular, dr. Vlado Dimovski, Urška Repar Justin, dr. Anamarija Kejžar, Tomaž Merše, doc. dr. Luka Mišič, dr. Alenka Oven, Marijan Papež, dr. Andreja Poljanec, dr. Jože Ramovš, doc. dr. Liljana Rihter, Vilma Strniša, mag. Barbara Kobal Tomc in dr. Luka Tičar.

Preberite še:

Velik dan za investicije v Ormožu!

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Pogoji za odpiranje teras!

Na Ptuju veliko gostincev jutri svojih teras ne bo odprlo!

 

MR