Javne službe Ptuj v skrbi za okolje

Družba Javne službe Ptuj si prizadeva za zmanjševanje količine odpadkov, za ohranjanje naravnih virov, skrbi za čisto in zdravo okolje.

Nakupovalna vrečka, ki so jo prejela vsa gospodinjstva v Mestni občini Ptuj. Foto: JS Ptuj
Z željo po zmanjšanju količine odpadne embalaže so se Javne službe Ptuj pridružile projektu Ministrstva za okolje in prostor »Imam svojo vrečko«, katerega namen je večkratna uporaba lahkih plastičnih nosilnih vrečk in postopno zmanjševanje potrošnje le-teh.
S prve podelitve certifikata Voda iz pipe, ki je potekala v aprilu na Gospodarski zbornici Slovenije. Foto: JS Ptuj

Enako vizijo ima tudi družba Javne službe (JS) Ptuj, zato je vsem gospodinjstvom na območju Mestne občine Ptuj podarila bombažno nakupovalno vrečko, ki je namenjena večkratni uporabi in prispeva k bolj zdravemu in čistemu okolju.

Prizadevanja družbe Javne službe Ptuj se kažejo tudi v tem, da je med prvimi v Sloveniji prejela certifikat Voda iz pipe. Cilj pridobljenega certifikata je biti vzor lokalnemu okolju pri zmanjšanju uporabe plastenk z vodo in podati jasno sporočilo, da je pitna voda iz pipe najboljša izbira.

Foto: JS Ptuj