Javne službe Ptuj prejele polni certifikat Družini prijazno podjetje

Družba Javne službe Ptuj je po pridobljenem osnovnem certifikatu Družini prijazno podjetje v treh letih vpeljala in dosegla zastavljene cilje ter s tem pridobila polni certifikat.

Na Ekvilib Inštitutu je državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Peter Pogačar direktorju Javnih služb Ptuj mag. Alenu Hodniku podelil polni certifikat Družini prijazno podjetje.
Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter zvečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar pomeni jasne pozitivne ekonomske učinke.
Direktor Javnih služb Ptuj mag. Alen Hodnik je ob prejemu polnega certifikata povedal:
»V zadnjem času ugotavljamo, da pri zaposlovanju novih sodelavcev vedno težje najdemo primeren kader ali da za posamezna delovna mesta interesa sploh ni. Občutek zaposlenih, da podjetju ni vseeno, kadar se pojavijo okoliščine, ki zahtevajo prilagoditev poklicnega življenja, je lahko močan motivator za zaposlovanje v prihodnje.”

“Menim, da je trud podjetja, da svojim zaposlenim pomaga pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, v podjetju cenjen in da dviguje raven zadovoljstva zaposlenih, posledično pa tudi njihovo učinkovitost in pripadnost podjetju. Prejem polnega certifikata pa potrjuje, da navedeno ni le mrtva črka na papirju, temveč da podjetje trajnostno skrbi za zaposlene in da je pri tem uspešno.«

Vir: Javne službe Ptuj, foto: Polona Avanzo