Zapore cest v starem delu Ptuja ta teden še ne bo

Na Ptuju bodo zaradi gradnje mestne tržnice in okoliških ulic potrebne tudi zapore cest, vendar so iz ptujske občine danes sporočili, da zapora še ta teden ne bo izvedena.

Način zapore s hodniki za pešce je razviden iz sheme organizacije gradbišča; foto: MO Ptuj

Zaradi pravočasnega obveščanja so namreč pohiteli z obvestilom za javnost o zapori ceste, kot so bili obveščeni tudi stanovalci in poslovni subjekti na območju predvidene zapore. Vendar zaradi izdelave elaborata prometne ureditve, ki je zaradi lokacije in obsega zapore zelo zahteven, zapora ne bo izvedena v tem tednu, so še sporočili.

Spomnimo, da se obvestilo o predvidenih zaporah cest zaradi gradbenih del pri ureditvi mestne tržnice navezuje na Miklošičevo ulico (od prodajalne Zlatarne Celje) do križišča s Slomškovo, ulica bo zaprta predvidoma od letopnjega novembra do sredine februarja 2019. Zaprta bo tudi cesta od križišča Slomškove z Miklošičevo do Ulice Viktorina Ptujskega 2, predvidoma do sredine januarja 2019.

Natančen načrt zapore s prometnim elaboratom in morebitne spremembe bo izvajalec obesil na oglasni deski, ki bo na gradbiščni ograji ob paviljonu. Način zapore s hodniki za pešce je razviden iz sheme organizacije gradbišča.
Vir: MO Ptuj