Za večjo varnost v cestnem prometu

varnost, kolesarji, mopedisti, čelada

Pogoji za vožnjo koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega hitrosti 25 km/h

V času izvajanja preventivne akcije »Varna šolska pot« so občinski redarji v Spodnjem Podravju ugotavljali, da vozniki koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega hitrosti 25 km/h (prej kolo s pomožnim motorjem), niso najbolje seznanjeni s svojimi obveznostmi v prometu. Največkrat pozabljajo na obvezno uporabo čelade, kajti nova pravila v cestnem prometu od lanske jeseni določajo, da so kolesarje čelade obvezne do 18. leta starosti, enako velja tudi za mopediste.

Da bi bilo pomanjkljivosti in kršitev čim manj so se v Skupni občinski upravi občin Spodnjega Podravja (SOU SP) odločili, da javnost spomnijo na nekatere ključne določbe Zakona o pravilih cestnega prometa in sprememba Zakona o voznikih. Prepričani so, da tudi na tak način lahko preprečijo marsikatero kršitev, posledično pa tudi prometno nesrečo. Kot poudarja Robert Brkič, vodja Medobčinskega redarstva SOU SP, v cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let. V praksi otroci opravijo kolesarski izpit v 5. razredu OŠ, ko so stari približno 10 let. Ob tem Brkič dodaja, da otrok do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe.

Varno na kolesu … Foto: TM

Moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, sme voziti v cestnem prometu otrok od 12. do 14. leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico in oseba, starejša od 14 let, posebej poudari Brkič in ob tem nadaljuje: »Starostni pogoj za pridobitev pravice voziti kolo in moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, izpolni otrok oziroma oseba z nastopom koledarskega leta, v katerem bo dopolnil predpisano starost. Voznik in potnik na mopedu, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, morata imeti v času vožnje pripeto homologirano zaščitno motoristično čelado ali ustrezno pripeto kolesarsko čelado.

Globa za prekršek je 120 evrov in jo plača starš, skrbnik, …

Voznik in potnik na kolesu morata imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. V vednost tudi podatek o odgovornosti staršev, saj se z globo 120 evrov kaznuje za prekršek starš, skrbnik, rejnik ali spremljevalec otroka, ki kot voznik ali potnik ne uporablja varnostne čelade.«

Če so kolesarske poti ali steze je vožnja po teh za voznike koles in mopedov obvezna

 

Vozniki koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega hitrosti 25 km/h, morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti, poudarja Brkič, ob tem pa tudi, da kjer teh prometnih površin ni, oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje. Sicer pa je na kolesu dovoljeno prevažati otroka, mlajšega od osem let, če je na kolesu pritrjen poseben sedež za otroka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, voznik pa mora biti polnoletna oseba. Voznik mopeda sme kot potnike voziti le osebe, starejše od 12 let, pri tem pa voznik mopeda ne sme biti mlajši od 16 let, je še pojasnil Robert Brkič, vodja Medobčinskega redarstva SOU Spodnjega Podravja

Tudi Javna Agencija RS za varnost prometa opozarja, da je kolesarska čelada nepogrešljiv del opreme vsakega kolesarja. Ni modna muha ali zaščita, ki je namenjena le športnikom. Vsak trk ali padec s kolesom lahko povzroči poškodbe glave, ki puščajo trajne posledice. Pri nakupu čelade je potrebno pazite da upoštevate nekaj napotkov, ki jih je Javna agencija RS za varnost prometa podrobno predstavila na svoji spletni strani.

TM, Vir: SOU SP