Veliko načrtov za ptujsko Ranco

Ptuj, Ptujsko morje, Ranca, ponudba

Začasno naj bi uredili mobilni gostinski objekt

Ptujski župan Miran Senčar je včeraj v Domu kulture Muzikafe pripravil srečanje z novinarji, osrednja tema pogovora pa je bila predstavitev stanja na ptujski Ranci in vitalizacije, načrtov in aktivnosti, ki jih MO Ptuj – v sodelovanju s sosednjo občino Markovci – načrtuje v prihodnjih petih letih.

Da Ptujsko morje predstavlja velik turistični potencial, je včeraj znova poudaril župan Senčar, ob tem pa dejal, da je potrebno upoštevati tudi nekatere omejitve, kot so energetski objekt, Natura 2000, tekoča voda, zamuljenost jezera in še kaj. Navkljub mnogim prizadevanjem in obsežnim vlaganjem, pa je podoba ptujske Rance ta trenutek nič kaj prijazna, bolje rečeno neurejena, kar pa naj bi se deloma spremenilo že ob bližnjih prvomajskih praznikih. Župan Senčar je poudaril, da je bilo med leti 2007 in 2015 za urejanje in upravljanje tega območja namenjenih več kot 1,7 milijona evrov, prihodkov naj bi bilo za 46 tisoč evrov, žal pa je večina objektov brez uporabnega dovoljenja. Upravljalec ptujske Rance je zdaj Komunalno podjetje Ptuj, ki se med drugim ukvarja tudi legalizacijo, župan Senčar pa je poudaril, da morajo v fazi urejanja tega območja odstraniti vse plavajoče objekte, tudi gostinski lokal s teraso mora vstran, začasno pa naj bi tam namestili mobilni objekt in v njem ponudili gostinsko ponudbo.

»S sedanjem stanjem na Ranci nismo zadovoljni, zato želimo temu območju dati nove vsebine. V prihodnjih dveh letih si bodo prizadevali skupaj z občino Markovci pridobiti medobčinski prostorski načrt, v katerem bomo natančno opredelili, kako bo urejeno območje na in ob jezeru. Smo v fazi zbiranja idej, najti moramo potencialne investitorje, še prej pa vso zadevo pravno urediti. Ptujska občina si je zato v prvi vrsti zadala cilj, da bodo vse prihodnje aktivnosti izvajali v skladu z zakonodajo,« je še dodal ptujski župan.

Da si v skupnem projektu želijo realnih ciljev in prostor čim bolje izkoristiti, je potrdila tudi direktorica občinske uprave občine Markovci Marinka Bezjak Kolenko, dodatna pojasnila v zvezi s prepovedjo hoje in vožnje s kolesi po dravskem nasipu, pa tudi o bližnjih načrtih na tem območju, pa je podal Andrej Tumpej, tehnični direktor Dravskih elektrarn Maribor, ki imajo z državo za to območje sklenjeno koncesijsko pogodbo.

TM, Foto: TM