Včeraj prometu predali prvi odsek avtoceste med Draženci in Podlehnikom

dars, podravska-avtocesta, odprtje, odsek-draženci-podlehnik

Podravski avtocestni krak bogatejši za 7,3 km sodobne štiripasovnice

Družba Dars je včeraj prometu predala prvi del odseka podravske avtoceste A4 med Draženci in Gruškovjem. Slavnostni govornik je bil predsednik vlade dr. Miro Cerar, ki je skupaj z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem in predsednikom uprave družbe Dars dr. Tomažem Vidicem tudi prerezal otvoritveni trak na uradnem odprtju 7,3 kilometra dolge štiripasovnice med Draženci in Podlehnikom. Slovesnosti so se udeležili številni visoki gostje, predstavniki parlamenta in vlade, župani in okoliški prebivalci.

Slovesnosti v občini Podlehnik so se udeležili številni visoki gostje in župani podravskih občin. Foto: Rado Škrjanec

Predsednik uprave Darsa dr. Tomaž Vidic je je na včerajšnji slovesnosti povedal, da se je s tem naše omrežje povečalo na skupno 617 kilometrov avtocest in hitrih cest. V prihodnjem letu pa bo dokončanih še preostalih nekaj manj kot 6 kilometrov avtoceste do meje z Republiko Hrvaško. Poudaril je, da gre za avtocesto, ki bo olajšala potovanje mnogih turistov v poletnih mesecih. Kar pa je še pomembneje, razbremenila bo promet na vzporednih cestah. Tukajšnji prebivalci boste lahko lažje zadihali, predvsem pa boste v prometu bolj varni. Na koncu se je za ta uspeh zahvalil prebivalcem, ki so potrpežljivo čakali na nove cestne povezave in vsem, ki so bili vpeti v ta projekt.

Predsednik uprave Darsa dr. Tomaž Vidic je predstavil naložbo in njen pomen. Foto: Rado Škrjanec

Jeseni 2018 odprtje odseka avtoceste do mejnega prehoda Gruškovje

Celoten avtocestni odsek A4 Draženci–Gruškovje v skupni dolžini 13 kilometrov je namenjen v prvi vrsti izboljšanju kakovosti življenja ljudi v regiji ter povečanju prometne varnosti. Ker leži na povezavi med dvema mednarodnima prehodoma Šentilj in Gruškovje, pa bo omogočil tudi nemoten daljinski in mednarodni promet skozi našo državo. Potek del na preostali trasi bodoče avtoceste, med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje, poteka skladno s časovnico. Družba Dars bo preostalih približno šest kilometrov avtoceste do slovensko-hrvaške meje predala prometu predvidoma jeseni 2018. S tem bo tudi v celoti dograjena skupno 33 kilometrov dolga podravska avtocesta A4 med Slivnico (Mariborom) in Gruškovjem, ki predstavlja del celovitega vseevropskega prometnega omrežja. Tako bo končan še zadnji manjkajoči del phyrnske avtocestne povezave od Srednje Evrope proti Balkanu.

V konzorciju domačih gradbenih podjetij tudi CP Ptuj

Pogodbeni izvajalec del na prvem delu odseka med Draženci in Podlehnikom je bil konzorcij domačih gradbenih podjetij: SGP Pomgrad kot vodilni partner ter Gorenjska gradbena družba, novomeški CGP in Cestno podjetje Ptuj. Pogodbena vrednost del je znašala 68,6 milijona evrov z DDV. Pogodbeni izvajalec drugega dela odseka (med Podlehnikom in Gruškovjem) je sarajevski Euro-asfalt, pogodbena vrednost del pa znaša 63,7 milijona evrov z DDV. Naložba v avtocestni odsek se financira iz lastnih sredstev investitorja DARS d.d., sredstev programa Vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) Evropske unije, sredstev kohezijskega sklada EU in kredita Evropske investicijske banke.
Štirje nadvozi, en podvoz, 12 mostov, 2 podvoza

Gradnja 7,3-kilometrskega odseka med Draženci in Podlehnikom je stekla julija 2015. Novozgrajena avtocesta, na kateri so štirje nadvozi, en podvoz, 12 mostov in dva podhoda, bo predana prometu kot sodobna štiripasovna avtocesta v normalnem prečnem profilu, z odstavnima pasovoma ter priključkoma Lancova vas in Podlehnik. Avtocestni odsek bo imel enako projektno hitrost 130 km/h kot predhodni že zgrajen avtocestni odsek Slivnica–Draženci, na katerega se navezuje.

Foto: Rado Škrjanec

V Sloveniji 617 km avtocest

Avtocestni sistem se je v Sloveniji tako začel uresničevati ob koncu šestdesetih let in do leta 1990 je bilo zgrajenih 198 kilometrov avtocest. Najprej je bil zgrajen odsek med Vrhniko in Postojno, nato polovična avtocesta med Hočami in Arjo vasjo, avtocesta med Postojno in Razdrtim, med Ljubljano in Vrhniko, zahodna obvoznica v Ljubljani, avtocesta med Ljubljano in Kranjem, hitra cesta skozi Maribor, del obalne ceste med Srminom in Koprom ter predor Karavanke.  Pospešena gradnja avtocestnega sistema je v Sloveniji stekla v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je družba Dars začela uresničevati nacionalni program izgradnje avtocest. Danes ima Slovenija zgrajenih skupno 617 kilometrov avtocest. Vir. Dars

Odsek avtoceste med Draženci in Podlehnikom je odprt. Foto: TM

TM, foto: Rado Škrjanec, TM