Varstvo pred požarom ob kurjenju kresov

Nocoj bodo po državi spet zagoreli številni kresovi. Da bi bilo čim manj nevšečnosti, upoštevajte napotke, omejitve in prepovedi, ki jih je pripravila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Foto: TM
Pred nami so prvomajski prazniki in na predvečer 1. maja bodo po državi spet zagoreli številni kresovi.
Foto: TM

Da bi bilo zaradi njih čim manj nevšečnosti, prosimo, da organizatorji javnih prireditev s kresovanjem ter vsi ostali, ki bodo v naravnem okolju ob prvomajskih praznikih kurili kresove, ob tem upoštevajo predvsem naslednje napotke, omejitve in prepovedi:

prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega metra od roba kresa;

če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko ali kovino);

kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe;

ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, če pa kres že gori, je treba kurjenje kresa prekiniti;

pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les, prepovedano pa je uporabljati nevarne, vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi ter kuriti odpadke;

po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo);

na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci;

če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilske enote;

v primeru razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja kurjenje kresov v naravnem okolju ni dovoljeno.

Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih (npr. Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09, 31/16)). Tudi občine lahko s svojimi predpisi določijo še dodatne pogoje, omejitve oziroma prepovedi kurjenja, tudi kurjenja kresov v naravnem okolju, ali/in omejitve ter prepovedi širijo iz naravnega tudi v druga okolja (npr. v bivalno okolje), kar je vse treba pri kurjenju kresov tudi upoštevati.

Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje. Foto: TM

Prav tako lahko dodatne omejitve ali prepovedi veljajo za določena posebej zavarovana območja. Zato se je treba pričetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja prepričati oziroma pozanimati, kakšne so omejitve ali prepovedi na konkretnem območju, kjer naj bi bil kres postavljen.

Vir: URSZR, foto: TM