Varnost pri delu v gozdu na prvem mestu

Delo, ki ga opravljamo v gozdu, sodi med bolj nevarna dela. Podiranje in spravilo drevja oziroma lesa je med najbolj nevarnimi poklici in v primeru nesreče so poškodbe zelo hude, pogosto tudi smrtne, opozarja Franc Stopajnik, varnostni inženir, ki se v tem času že pripravlja na prvi letošnji tečaj za varno delo z motorno žago.

Slovenija je dežela gozdov, saj gozdovi po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije pokrivajo kar 58,4% površine države. Že dolgo pa je znano, da smo po gozdnatosti na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko.

Gozdnatost in pestrost gozdov
Pretežni del slovenskih gozdov je v območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih gozdov (70 %), ki imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost, kažejo podatki Zavoda za gozdove Slovenije.

Foto: občina Žetale

“Poklicni sekači imajo opravljeno ustrezno šolanje in številne tečaje, poleg tega pa imajo veliko prakse, saj v gozdu delajo tako rekoč vsak dan. Drugače pa je pri tistih lastnikih gozdov ali njihovi družinski članih, ki nimajo ustrezne prakse in usposobljenosti in občasno delajo gozdu,” je povedal Franc Stopajnik, ki bo konec marca izvajalec dvodnevnega tečaja za varno delo z verižno motorno žago.

Zato želijo usposobiti za varno delo vse, ki si to delo želijo opravljati in v ta namen organizirajo usposabljanje pod naslovom Strokovno usposabljanje za varno delo z motorno žago, varna sečnja in varno spravilo lesa – dreves,« je še dodal Stopajnik.

Foto: Stopajnik

Usposabljanje bo 23. marca v haloški občini Podlehnik

Na usposabljanju se bodo udeleženci tečaja seznanili z varnim delom z motorno žago in spravilom lesa ter z orodji za delo v gozdovih. Usposabljanje bo potekalo v dveh delih:n23.3.2018 ob 16. uri v dvorani občine Podlehnik (teoretično) in 24.03.2018 ob 8.uri (praktično na terenu).Prijave lahko zainteresirani oddajo tudi po e-pošti: [email protected], telefonu: 051 227 160; 041 882 343 ali po klasični pošti. Rok za prijavo je do 22. marca.
TM, foto: Franc Stopajnik