Varno v novo šolsko leto

policija, varnost, otroci, novo_šolsko_leto

Vozniki, previdno v bližini šol in vrtcev

Jutri se začenja novo šolsko leto in v cestnem prometu bo dnevno zopet udeleženih več otrok in mladostnikov, ki spadajo v skupino šibkejših prometnih udeležencev. Varnost otrok, predvsem v prvih septembrskih dneh, ko so še počitniško razigrani, je ena izmed najpomembnejših nalog policije. Prav tako je pomembno, da tudi vozniki poskrbimo, da bodo otroci na svoji šolski poti varni.

Še pred začetkom šolskega leta policisti pregledajo cestnoprometno signalizacijo v okolici šol in o ugotovitvah obveščajo vzdrževalce cest. Vodstva šol opozarjajo na dolžnost varovanja otrok na šolski poti, skupaj z vodstvom posamezne šole pa pripravijo načrte varnih poti v šolo in predlagamo morebitne spremembe prometne ureditve. Da bi zagotovili čim višjo raven prometne varnosti naših najmlajših, šolam predstavimo tudi možnosti sodelovanja z drugimi institucijami pri varovanju otrok (npr. z avto moto društvi, združenji šoferjev in avtomehanikov, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu).

Poostren nadzor prometa v okolici šol

V okolici šol po vsej Sloveniji bodo policisti v prvih šolskih dneh izvajali poostren nadzor prometa, še posebej med prihodom učencev v šolo in odhodom domov. Tako so med drugim zapisali na spletni strani policija.si, kjer so še poudarili, da bodo preverjali varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi za večjo varnost ob zmanjšani vidljivosti, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem ter uporabo varnostne čelade. Sicer pa policisti v začetku šolskega leta tudi poostreno nadzirajo tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo.

Foto: TM

Tudi Javna agencija RS za varnost prometa je v letošnjem letu pred pričetkom novega šolskega leta pripravila preventivne aktivnosti za večjo varnost otrok na šolskih poteh in v sodelovanju z različnimi partnerji, državnimi organi, sveti za preventivo, prostovoljci itd.

TM