V Skorbi pri Ptuju poteka gradnja dveh novih globinski vodnjakov

voda, globinski-vodnjaki, ptujski-vodooskrbni-sistem

Konec oktobra so gradbeniki izvedli prvo vrtino

Globinske vodnjake so na ptujskem vodooskrbnem sistemu začeli graditi in uporabljati pred 21 leti, takrat zaradi preseženih vrednosti nitratov v pitni vodi. Z vodo iz globinskih vodnjakov, ki je imela zelo malo oz. nič nitratov, je Komunalno podjetje Ptuj (KP Ptuj) razredčevalo vodo iz plitvih vodnjakov. Distribuirana voda je tako ustrezala veljavnim normativom. Od takrat so zgradili in vključili v vodovodni sistem enajst globinskih vodnjakov, zadnjega leta 2010.

Vodooskrbni sistem Ptuj, drugi največji regionalni vodovod v porečju reke Drave, zagotavlja oskrbo z vodo na območju 21 občin. Ptujski vodooskrbni sistem se oskrbuje s pitno vodo iz črpališč v Skorbi v občini Hajdina, iz sedmih plitvih in štirih globinskih vodnjakov. Še vedno se glavne zaloge vode nahajajo v plitvi podtalnici Dravskega polja. S spremembo oz. znižanjem dovoljenih vrednosti za pesticide leta 2004 je KP Ptuj s pomočjo vode iz globinskih vodnjakov reševalo tudi problem pesticidov atrazina in desetil atrazina v pitni vodi.

Kot so poudarili v KP Ptuj se je po daljšem času črpanja vode iz globinskih vodnjakov  izdatnost nekaterih vodnjakov precej zmanjšala. Posledično se zaradi enake, oziroma nekoliko naraščajoče porabe vode dviguje koncentracija pesticida atrazina v distribuirani vodi in na območju prve tlačne cone občasno presega dovoljeno vrednost 0,1 µg/l. Prav tako se koncentracije nitratov v prvi tlačni coni gibljejo med 35 in 45 mg/l in so višje kot drugod na omrežju. Iz navedenih razlogov je Komunalno podjetje Ptuj investitorjem predlagalo izvedbo dveh dodatnih globinskih vodnjakov in tako so se občine, ki so lastnice vodovodnega sistema Ptuj, na osnovi sporazuma o enotni omrežnini in kasneje še aneksa k sporazumu zavezale, da pristopijo k omenjeni investiciji, ki se financira iz naslova omrežnin.

IZVEDLI PRVO VRTINO GLOBINE 150 M, PRIČETEK TUDI ŽE IZVEDBE DRUGE

V teh dneh se gradnja dveh novih globinskih vodnjakov nadaljuje. Foto: Črtomir Goznik

Na osnovi sprejetih sklepov so v Komunalnem podjetju Ptuj pričeli z aktivnostmi za izvedbo vodnjakov, ki so se zaradi dodatnih zahtev pri pridobivanju gradbenega dovoljena (objekt se je naknadno uvrstil med zahtevne objekte) nekoliko zamaknile, tako, da so konec oktobra že izvedli prvo vrtino globine 150 m, v začetku novembra pa je so pričeli še z izvedbo druge vrtine. Zaradi večje vsebnosti mangana in železa v globinski vodi, ki se ob distribuciji  odlagata v cevovodih, se bodo zraven vodnjakov izvedli še filtri železa in mangana. S pomočjo filtrov bodo ta dva elementa odstranili iz pitne vode, še pred distribucijo le-te. V sklopu investicije se izvajata tudi dva filtra železa in mangana, na obstoječih globinskih vodnjakih, in sicer na globinskem vodnjaku v Podvincih ter vodnjaku VG-5 v naselju Skorba.

Ocenjena vrednost celotne investicije znaša preko 500.000 evrov in bo zaključena v prvi polovici naslednjega leta. Dodatne količine globinske vode iz novih vodnjakov bodo trend koncentracije atrazina obrnile v smeri padanja in zagotovile, da bodo vsem uporabnikom vode iz ptujskega vodooskrbnega sistema ves čas dobavljali pitno vodo, ki bo ne le zdravstveno ustrezna, temveč tudi skladna s pravilnikom o pitni vodi po vseh parametrih, so med drugim še poudarili v KP Ptuj.

TM, Vir: KP Ptuj