V mestni hiši znova o ureditvi prometa v času rekonstrukcije mostu

ptuj, obnova, most, elaborat

MO Ptuj bo pripravila še elaborat intervencijskih poti za peš most

Včeraj je v mestni hiši na Ptuju potekal sestanek na temo Rekonstrukcija mostu čez Dravo – ureditev prometa. Izbrani izvajalec del družba Pomgrad je predstavil Elaborat vodenja prometa v času prenove mostu, na skupnem sestanku pa so tudi udeleženci – tokrat so bili prisotni tudi predstavniki upravljavcev cest, policije, mestnega redarstva, gasilcev, civilne zaščite, zdravstvenih organizacij – podali svoje mnenje k skupni ureditvi in rešitvi prometne problematike.

Utrinek s sestanka v mestni hiši na Ptuju, kjer so se znova pogovarjali o ureditvi prometa v času obnove starega mostu čez Dravo. Foto: MO Ptuj

Lastnosti zapore in obvozi v času gradnje

Splošne lastnosti zapore iz »Elaborata vodenja prometa v času rekonstrukcije mostu« s strani izvajalca del:

  • popolna zapora prometa preko mostu čez Dravo s 3. 7. 2017
  • obvoz za vsa vozila preko Puhovega mostu
  • obhod za pešce in obvoz za kolesarje preko brvi za kolesarje in pešce v dolžini 750m
  •  rok za dokončanje del je 30. 9. 2018

Zaradi neposredne bližine brvi za kolesarje se ves peš in kolesarski promet vodi nanjo. Na zahodnih vpadnicah se ukrepi predvideni že v avtocestnem priključku Hajdina. V avtocestnem priključku Hajdina se predvidoma prekrije napis Ptuj center. Vozniki, ki bodo nadaljevali vožnjo do naslednjega priključka (Draženci), so tam že po obstoječi signalizaciji vodeni za Ptuj v smeri Puhovega mostu.

Za vozila, ki prihajajo s severa po R3-710/0352 ter iz smeri Kidričevega, je predviden obvoz za center Ptuj po R3-710/0352 v smeri jug do obstoječega križišča z lokalno cesto LC 328201 (Zagrebška cesta), kjer je že obstoječa signalizacija za center Ptuj. V prvem krožnem križišču za bencinskim servisom Petrol je voden smer center Ptuj na Puhov most.

Na vzhodni strani zapore mostu čez Dravo je v križišču Osojnikove ceste z Ormoško cesto predvidena signalizacija o zaprtju mostu preko Drave ter voden promet za smer Hajdina proti vzhodu po Ormoški cesti do krožnega križišča s Puhovo ulico ter v nadaljevanju v smeri Puhovega mostu.

Prehod intervencijskih vozil

Kot so zapisali v izjavi za javnost so na sestanku predstavniki omenjenih intervencijskih služb izpostavili problem nujnih voženj preko Puhovega mostu, kot je predvideval Elaborat vodenja prometa v času rekonstrukcije mostu. Mestna občina Ptuj je tukaj zavzela jasno stališče glede možnosti uporabe peš mostu za primere nujnih voženj intervencijskih služb.

Z Direkcijo RS za infrastrukturo se je Mestna občina Ptuj dogovorila, da se bo Elaborat vodenja prometa v času rekonstrukcije mostu dopolnil. Mestna občina Ptuj bo v najkrajšem času pripravila elaborat intervencijskih poti in peš ter kolesarskega prometa prek peš mostu, ki ga bo izvajalec upošteval pri celoviti rešitvi prometne ureditve.

TM, Vir: MO Ptuj