V Majšperku gasilsko tekmovanje Podravske regije

Gasilska zveza Majšperk, ki je letos že uspešno organizirala Občinsko gasilsko tekmovanje, je bila konec minulega tedna še gostiteljica gasilskega regijskega tekmovanja. Oba dogodka je občina Majšperk uvrstila tudi v program letošnjega občinskega praznika.

Članice B PGD Hajdoše, petkratne olimpijske prvakinje, so včeraj slavile še eno zmago, nastop na državnem tekmovanju pa so si zagotovile že prej. Foto: Manca Matjašič
V soboto in nedeljo so središče občine Majšperk zavzeli gasilci in gasilke Podravske regije, tekmovalne enote iz 14 gasilskih zvez s ptujskega, ormoškega, lenarškega in slovenjebistriškega območja, ki so imele vstopnico za nastop na regijskem tekmovanju. Najboljše ekipe so si že zagotovile pravico do nastopa na državnem gasilskem tekmovanju leta 2020.
V Majšperku so konec tedna nastopile izkušene tekmovalne enote prostovoljnih gasilk in gasilce. Foto: Manca Matjašič

Tekmovanje so si oba dneva ogledali tudi visoki gostje, med njimi podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar, predsednik regijskega sveta Janez Liponik, poveljnik Podravske regije Dušan Vižintin in drugi.

Tudi mladinci PGD Sela bodo nastopili na državnem tekmovanju. Foto: PGD Sela

V soboto tekmovali mladi gasilci, včeraj člani in starejši

V soboto so tekmovali pionirji, pionirke, mladinci in mladinke – skupaj 70 tekmovalni enot,, včeraj pa so na stadionu v Majšperku tekmovali še člani A in B, članice A in B, ter starejši gasilci in gasilke. Tudi včeraj je bilo na tekmovališču 70 ekip, tekmovanje potekalo brez zapletov, zaključilo pa se je pozno popoldan s svečano razglasitvijo rezultatov in podelitvijo pokalov in medalj najboljšim v posameznih kategorijah.

Tudi članice B PGD Lovrenc na Drav. polju so se z drugim mestom uvrstile na državno tekmovanje. Na podelitvi jim je čestital tudi kidričevski župan Anton Leskovar. Foto: arhiv društva

V regiji Podravje 14 gasilskih zvez

V gasilsko regijo Podravje je združenih 14 gasilskih zvez v katerih je skupaj 106 gasilskih društev, ki izvajajo naloge gasilske službe v občinah: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Lenart, Majšperk, Makole, Markovci, Oplotnica, Ormož, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale.

Vzdušje na regijskem tekmovanju gasilcev v Majšperku je bilo odlično, saj so v dveh dneh tam srečale različne generacije gasilk in gasilcev Spodnjega Podravja.. Foto: TM

Rezultati regijskega tekmovanja GŠTD Podravske regije 2019

Na osnovi razpisa ciklusa gasilskih tekmovanj v letih 2019-2020 so si pravico nastopa na državnem gasilskem tekmovanju leta 2020 zagotovile naslednje tekmovalne enote:

PIONIRJI: Polenšak, Gajevci – Placerovci, Majšperk, Biš

PIONIRKE: Velika Nedelja, Biš, Sveti Jurij v Slovenskih goricah

MLADINCI: Ptuj, Sela, Majšperk

MLADINKE: Oplotnica, Laporje, Biš

ČLANI A: Podgorci, Oplotnica, Kebelj, Tinje A1

ČLANICE A: Hajdoše, Oplotnica, Moškanjci

ČLANI B: Hajdoše, Šmartno na Pohorju, Kebelj

ČLANICE B: Hajdoše, Lovrenc na Dravskem polju, Medvedce

STAREJŠI GASILCI: Gerečja vas, Impol Slovenska Bistrica, Oplotnica, Videž, Hajdoše, Starošince

STAREJŠE GASILKE: Gabrnik, Jablane, Trnovci

Vir in foto: Manca Matjašič, TM, Podravska regija, PGD Sela, PGD Lovrenc na Dr. polju