V Kidričevem in Vidmu danes ministrica Majcnova

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen bo z župani občin Slovenske Konjice Miranom Gorinškom, Kidričevo Antonom Leskovarjem in Videm Friderikom Bračičem danes podpisala sporazume o sofinanciranju protipoplavnih ukrepov.

Po poročanju Ministrstva za okolje in prostor bo  ministrica Irena Majcen najprej obiskala občino Slovenske Konjice. Tam bo ob 10. uri podpis Sporazuma o sofinanciranju projekta »Protipoplavni ukrepi na Dravinji v naseljih Zbelovo in Mlače« z občino Slovenske Konjice.

Reka Polskava na območju občine Videm v času poplav … Foto: TM

Ob 11.30 bo ministrica Majcnova Sporazum o sofinanciranju projekta »Protipoplavni ukrepi na Polskavi in Framskem potoku do Lancove vasi« podpisala z županom občine Kidričevo Antonom Leskovarjem, ob 13. uri pa je podpis že prej omenjenega sporazuma napovedan še z županom občine Videm Friderikom Bračičem.
Foto: TM (naslovna fotografija je s poplavnega območja ob reki Polskavi)