Ugodnosti za odjemalce električne energije v Spodnjem Podravju

spodnje-podravje, elektrika, stroški, projekt-premakni-porabo

Prihranek pri strošku elektrike
V teh dneh so na širšem ptujskem območju v nabiralnike odjemalci električne energije prejeli uradno pisno povabilo za sodelovanje v projektu Premakni porabo. Slovensko-japonski projekt naj bi omogočal zanesljivejšo oskrbo z električno energijo, hkrati pa predstavlja priložnost za domačo industrijo in nižje stroške za odjemalce, poudarjajo tisti, ki so vpeti v projekt. Te dni na terenu potekajo predstavitve projekta, prijaviti pa se je mogoče do 25. oktobra in neuradno je slišati, da naj bi rok podaljšali za nekaj dni.

Projekt poteka v sodelovanju Elesa, kot sistemskega operaterja slovenskega prenosnega omrežja, in japonske agencije za napredne energetske in industrijske tehnologije NEDO. Za uvajanje najnovejših tehnoloških rešitev bosta poskrbela japonsko podjetje Hitachi in slovensko podjetje Solvera Lynx ter druga slovenska podjetja, ponudniki tehnoloških rešitev in raziskovalne organizacije, kot je Elektroinštitut Milan Vidmar. Ključno vlogo kot partner pri izvajanju projekta ima Elektro Maribor, kot izvajalec nalog operaterja distribucijskega omrežja. V lokalnem okolju sodelujeta tehnološko podjetje TECES in LEA – Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje. Projekt Premakni porabo se bo izvajal od 1.12.2017 do 30.11.2018, rezultati pa bodo po zaključku projekta uporabni na nacionalni ravni.

Danes predstavitev projekta v občini Hajdina, v petek v Podlehniku
Možnost sodelovanja je omogočena vsem gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem, ki so priklopljeni na razdelilno transformacijsko postajo Breg (RTP Breg) v občinah Starše, MO Ptuj – Četrtna skupnost Breg – Turnišče, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Hajdina, Majšperk, Makole in Kidričevo in so že v sistemu naprednega merjenja. Sodelovanje v projektu je neodvisno od tega, s katerim dobaviteljem imajo interesenti sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije.
Pridruženi v projekt bodo lahko z aktivnim upravljanjem porabe električne energije prihranili pri stroških električne energije, hkrati pa bodo lokalnim društvom, klubom in organizacijam omogočili, da pridobijo dodatna finančna sredstva. Več informacij lahko zainteresirani dobijo na spletni strani www.premakni-porabo.si ali na Lokalni energetski agenturi Spodnje Podravje, Prešernova ulica 18, Ptuj (tel. 05 99 78 002).

Predsednik uprave družbe Elektro Maribor mag. Boris Sovič je o projektu povedal: »Družba Elektro Maribor za svoje odjemalce intenzivno gradi bolj robustna in pametna omrežja. V sodobnih trajnostnih energetskih strategijah ima osrednjo vlogo prilagajanje odjema, zato je projekt “Izravnava konic in prilagajanje odjema na področju RTP Breg” še posebej pomemben. Območje desetih občin je izbrano zato, ker je na njem nadpovprečno število mrežno integriranih obnovljivih virov in v daljinski sistem merjenja vključenih odjemalcev. Na območju RTP Breg je namreč inštaliranih 16,61 MW razpršenih virov, ki prispevajo 21 % potrebne energije (v Sloveniji znaša sicer ta delež 11 %). Na območju RTP Breg je tudi že več kot 70 % merilnih mest vključenih v sistem naprednega merjenja (v Sloveniji znaša ta delež približno 50 %), hkrati pa imata na tem območju dve tretjini odjemalcev še vedno enotarifno merjenje. Vključitev v projekt pa za odjemalca pomeni, da bo ob primernem ravnanju lahko imel učinkovit lasten nadzor nad odjemom električne energije, ob enakem ugodju in nižjih stroških.«

TM, Vir: Kreativni laboratorij