Ta petek slovesno odprtje še zadnjega dela avtoceste Draženci – Gruškovje

Družba DARS bo v petek, 30. novembra, ob 11. uri predala prometu še zadnji del podravske avtoceste A4 med Draženci in mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje.

Foto: arhiv DARS
Slavnostna govornica bo podpredsednica vlade in ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, ki bo skupaj s predsednikom uprave družbe DARS dr. Tomažem Vidicem tudi prerezala otvoritveni trak na uradnem odprtju 5,8 kilometra dolge štiripasovnice od Podlehnika do slovensko–hrvaške meje.

S tem bo v celoti dograjena skupno 33 kilometrov dolga podravska avtocesta A4 med Slivnico (Mariborom) in Gruškovjem, ki predstavlja del celovitega vseevropskega prometnega omrežja. Družba DARS bo v petek, 30. novembra dopoldne predala prometu še zadnji del podravske avtoceste A4 med Draženci in mednarodnim mejnim prehodom Gruškovje.

Promet po novozgrajeni podravski avtocesti do Gruškovja naj bi stekel do konca tega tedna; arhiv DARS

Pogodbeni izvajalec del na odseku med Podlehnikom in Gruškovjem je sarajevski Euro-asfalt, pogodbena vrednost del pa znaša 56,2 milijona evrov z DDV. Naložba v avtocestni odsek se financira iz lastnih sredstev investitorja DARS, sredstev programa Vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) Evropske unije, sredstev kohezijskega sklada EU in kredita Evropske investicijske banke.

Prometu bo predanih novih 6 kilometrov avtoceste od Podlehnika do slovensko-hrvaške meje

Gradnja 5,8-kilometrskega odseka med Podlehnikom in mednarodnim mejnih prehodom Gruškovje je stekla poleti 2016. Novozgrajena avtocesta, na kateri so trije nadvozi, dva podvoza, 12 mostov in predor Log z galerijo, bo predana prometu kot sodobna štiripasovna avtocesta v normalnem prečnem profilu, z odstavnima pasovoma, ter priključkom Zakl.
V sklopu investicije med Draženci in Gruškovjem je bila zgrajena nova vzporedna cesta v dolžini 13,9 kilometra, kot povezovalna cesta med kraji ob trasi avtoceste in kot dostop do okoliških zemljišč.
Vir: DARS