Slovenija, moja država! Dan samostojnosti in enotnosti!

26. decembra 1990 je bil dan slovesne razglasitve rezultatov plebiscita o samostojnosti Slovenije. Rezultate so razglasili na skupni seji vseh treh zborov v parlamentu oziroma takratni Skupščini Republike Slovenije, ki jo je vodil predsednik dr. France Bučar. Slovenski narod se je s prepričljivo večino, skoraj soglasno izrekel za samostojno državo in s tem postavil temelj za poznejšo osamosvojitev.

 

23. decembra 1990 je v Sloveniji potekal plebiscit, na katerem so se Slovenci takorekoč soglasno odločili, da želijo živeti v samostojni državi. Plebiscit nedvomno predstavlja pravni temelj samostojne in neodvisne države, znamenite Pučnikove besede, ki so bile izrečene po plebiscitu: “Jugoslavije ni več. Zdaj gre za Slovenijo,” nam bodo za vedno ostale v spominu, čeprav se danes zdi, da se nekaterim toži po tistih, prejšnjih časih.

Tudi Jože Pučnik, o katerem je eden ključnih ustanovnih očetov, Peter Jambrek zapisal: “Bil je pobudnik plebiscita, katerega zmagoviti izid je tudi neposredno po ljudskem glasovanju branil in ubranil z enako odločnostjo v sporih z zavezniki in nasprotniki,” bo ostal v spominu, kot upornik, morda celo kot (vsaj simbolni) odrešenik in kot osrednja osebnost takratne kritične generacije.”

Plebiscita se je udeležilo 93,5 odstotka vseh volilnih upravičencev. Za samostojno in neodvisno državo Slovenijo je glasovalo 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev, 4 odstotki so glasovali proti, 0,9 odstotka glasovnic je bilo neveljavnih.

“To je akt ki ga lahko sprejme le zrel narod, ki se v polnosti zaveda svoje lastne individualnosti, ki ima odločno voljo do življenja v zavesti svojih življenjskih zmogljivosti, narod, ki je sposoben in pripravljen soočiti se z izzivi časa in okolja, v katerem živi.”

To so bile besede dr. Bučarja, ki je na podlagi glasovalnega izida slovesno razglasil odločitev slovenskega naroda za samostojno in neodvisno državo Slovenijo. Dolg in buren aplavz je potrdil nedeljsko razpoloženje, ko so bili razglašeni neuradni rezultati plebiscita, in zadonela je slovenska himna Zdravljica. Nageljni so krasili vse prisotne. Slovesnosti so se poleg poslancev vseh zborov udeležili številni gostje.

Odločitev o samostojnosti je Skupščino Republike Slovenije zavezovala, da v šestih mesecih od dneva razglasitve sprejme vse potrebne akte za izvrševanje suverenih pravic.

Politika ni bila enotna!

Takratna opozicija se je zavzemala za to, da bi se plebiscit izvedel enkrat spomladi 1991, a je na koncu popustila Demosu, ki je predlagal, da bi se plebiscit izvedel 23. decembra 1990. Skupščina je šestega decembra sprejela Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, s katerim so na podlagi 3. člena določili, da bo Republika Slovenija postala samostojna in neodvisna država, če se bo zanjo izrekla večina vseh volilnih upravičencev.

Različne interpretacije takratnih dogodkov, resnica pa je le ena!

Zaradi vedno večjega zaostrovanja nasprotij v nekdanji Socialistični in federativni republiki Jugoslaviji (SFRJ) se je Demokratična opozicija Slovenije (Demos), ki je zmagala na volitvah leta 1990, zavzela za odpravo socialistične zakonodaje in za vzpostavitev demokratičnega sistema. Predstavniki Demosa so se zavzeli za plebiscit na tajnem sestanku v Poljčah, in sicer že novembra. Jože Pučnik, predsednik Demosa, je skupaj s sodelavci ustavne komisije, Tinetom Hribarjem, Tonetom Jerovškom in Petrom Jambrekom, prepričal Demosov poslanski klub, da potrdi predlog za izvedbo plebiscita.

V zadnjem času je sicer slišati različne interpretacije, kako naj bi takrat dogodki potekali, glede česar je Dimitrij Rupel pred nedavnim zapisal, da navsezadnje ni narobe, če poročila in komentarji o istem dogodku prihajajo od različnih avtorjev in iz različnih smeri, svoj spomin na takratni čas pa je opisal takole:

Demos je najprej načrtoval, da bi Slovenija zapustila Jugoslavijo tako rekoč “neopazno”: s pomočjo ustave, ki bi morala biti sprejeta konec leta 1990. Jeseni 1990 je postalo jasno, da predvideni rok ne bo dosežen, zato so vsi iskali “obvoz”. Socialisti, ki so bili med zaviralci ustave, so 4. oktobra predlagali plebiscit, s čimer so prehiteli Demos. Ali so s tem hoteli pospešiti izstop iz Jugoslavije, pa je veliko vprašanje, saj iz Temeljne listine, ki so jo sestavili v SZDL leta 1989, vemo, da so želeli ostati v Jugoslaviji, ki bi jo bilo treba le nekoliko popraviti. Iz razprav po Poljčah in pred plebiscitom je razvidno, da so levičarji zaostrovali pogoje, pod katerimi bi bil plebiscit veljaven, to pa so počeli, da navsezadnje ne bi uspel. Po zastoju pri ustavi je Demos našel rešitev v navdušeni akciji poslanskega kluba Demosa v Poljčah. O poteku tega navdušenja obstajajo nekatera resna nesoglasja predvsem med dvema pomembnima igralcema: Petrom Jambrekom in Tinetom Hribarjem. Bistvo Hribarjevega prispevka v Sobotni prilogi je kritika Jambrekove vloge in omalovaževanje uradne politike Demosa. “Strateško vodstvo Demosa” naj bi sestavljali Jože Pučnik, France Bučar in zakonca Hribar. Takšnega vodstva v času plebiscita in osamosvojitve – čeprav sem bil podpredsednik Demosa – nisem zaznal, Pučnika in Bučarja pa ne moremo vprašati.

Jugoslavija je mrtva

Odločitev za samostojno in neodvisno Slovenijo je odmevala doma in po svetu. Negativne odzive je bilo, razumljivo, slišati predvsem iz Srbije in zveznih organov. Tuji mediji pa so si bili enotni v tem, da je usoda Jugoslavije še bolj negotova kot prej, čeprav so nekateri še vedno opozarjali na možnost, da se država preoblikuje.

A slovenski politiki so bili odločeni. Predsednik Demosa dr. Jože Pučnik je bil prepričan, da je Jugoslavija mrtva, in se je osebno zavzemal za čimprejšnjo samostojno in neodvisno Slovenijo.

“Plebiscit pomeni povelje slovenskih volivcev, državljanov republike Slovenije, da slovenska politika izvede to, kar so oni odločili. Slovenci moramo v naslednjem srednjeročnem obdobju zastaviti vse sile, da bi uredili življenje doma, da bi se odprli navzven, istočasno pa ohranili to, na kar smo tako dolgo čakali, namreč samostojno in neodvisno državo.”

Preberite še:

Dobili smo božično darilo za učinkovito borbo proti COVID-19! Cepljenje se prične jutri!

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

Rojstvo novega upanja!
Slovenija, moja država! Dan samostojnosti in enotnosti!

 

MR