Ptujski mestni svetniki danes soglasno potrdili proračun

Na današnji 4. redni seji Mestnega sveta Mestne občine (MO) Ptuj so svetnice in svetniki z 28 glasovi potrdili proračun za leto 2019. Vrednost proračuna je 32.998.196,92 evrov.

Foto: MO Ptuj
Amandmajev na predlog proračuna ni bilo, ptujska županja Nuška Gajšek pa je poudarila, da je za razvoj mesta pristop k oblikovanju proračuna temeljnega pomena.
Na družbenem omrežju Facebook je Gajškova zapisala, da so izzivi, s katerimi se soočajo, številni, da mednje spadajo tudi razpoložljivi finančni viri. »Občina ima v skladu z veljavno zakonodajo številne obveznosti, ko jih vse izpolnimo, nam ostane za investicije veliko premalo, kot so dejanske potrebe,« je še dodala ptujska županja.
Ptujski mestni svetniki so danes potrdili proračun; foto: PeTV

Na Ptuju želijo mladim s subvencijami olajšati reševanje stanovanjskega problema

Mestni svetniki so danes med drugim potrjevali tudi predlog odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v MO Ptuj, ki je bil v enomesečni javni razpravi. Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim mladim in mladim družinam, kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju Mestne občine Ptuj, so pojasnili v ptujski občini.

Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki niso stare več kot 35 let, za mlado družino pa se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let, ne glede na starost otrok ter družina z otrokom do največ dveh let, ne glede na starost staršev, v kolikor gre za prvega otroka obeh staršev.

Do subvencije upravičen samo enkrat

V ptujski občini še pojasnjujejo, da je do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka upravičena mlada oseba ali mlada družina, ki na območju Mestne občine Ptuj prvič rešuje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta, izpolnjuje tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane stavbne pravice. Sicer pa je posamezen upravičenec upravičen do subvencije samo enkrat.

Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša: 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade, 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade družine. Najvišji znesek subvencije 5.000 evrov. Upravičenec pa uveljavlja pravico do subvencije hkrati z vlogo za odmero komunalnega prispevka.

Foto: PeTV