Ptujska občina opravila delni prevzem nove tržnice

Ptujska mestna občina je sredi tedna opravila delni prevzem nove in z evropskim denarjem sofinancirane osrednje mestne tržnice, saj dela kljub izteku pogodbenega roka 30. novembra niso še v celoti zaključena. V času veselega decembra bo tam že postavljeno drsališče.

Gradnja ureditve mestne tržnice se zaključuje; foto: PeTV
Pogodbeni rok za obnovo ptujske tržnice se je namreč iztekel minulo soboto. Ptujska mestna občina je v sredo opravila delni prevzem prenovljene tržnice v središču mesta. Za zdaj so od izvajalca del prevzeli večji del prenovljenega prostora z izjemo manjšega območja med Miklošičevo in Murkovo ulico, kjer bodo tlakovanje in sanacijo opornega zidu pri stopnišču zaključili na začetku naslednjega leta.

Investicija je ocenjena na 5,3 milijona evrov, kar zajema vse stroške investicije od projektiranja, arheoloških raziskav, nadzora, so sporočili iz ptujske občine. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo prostor zaživel že v času veselega decembra s postavitvijo drsališča.

Zapleti že na začetku

S projektom Ureditev mestne tržnice so Ptujčani pričeli leta 2016 z izvedbo projektnega natečaja za pridobitev arhitekturno najprimernejše rešitve. V 2017 je bil izbrani projektant ARK Arhitektura Krušec pričel s projektiranjem, ki je bilo zaključeno še v istem letu.

Januarja 2018 so objavili javni naročili za storitve inženirja po določilih FIDIC in za izbor izvajalca gradnje. Postopek javnega naročila za izbor izvajalca se je zaradi zapletov zavlekel do avgusta 2018 in spomnimo, da je prenova tržnice že pred začetkom del vzbudila veliko različnih pomislekov. Med drugim je tudi mestni svet namreč od takratnega župana Mirana Senčarja terjal razveljavitev razpisa, a je slednji dosegel svoj prav na upravnem sodišču.

Foto: TM

Za gradnjo je bil izbran izvajalec podjetje KPL, ki je z gradnjo pričel avgusta 2018 na podlagi gradbene pogodbe in Posebnih ter splošnih pogojev pogodbe – FIDIC v vrednosti 4.8 milijona evrov, so v izjavi za javnost sporočili iz ptujske občine.

Po novem pokrita tržnica, nova je tudi terasa

Gradnja ureditve mestne tržnice se zaključuje, poudarjajo v ptujski občini in navajajo, da so v  okviru ureditve zamenjali vso komunalno infrastrukturo na tem območju, obnovili tlake, izvedli nove zasaditve (namesto prej 7 katalp, je zdaj zasajenih 10 gledičij, 2 katalpi in dva lipovca, prav tako so namesto, zaradi slabega stanja porušenega, kostanja posadili še en lipovec pred banko).

Ptujska občina opravila delni prevzem nove tržnice; foto: Jaka Arbutina

Na mestu starega objekta na tržnici stoji zdaj nov objekt s pokrito tržnico, dvema lokaloma in javnimi sanitarijami ter garderobami za prireditve in skladiščem v kleti. Z novim objektom je tržnica pridobila tudi večjo teraso na strehi novega objekta. Ob objektu stare mestne hranilnice so postavljena stojala za kolesa. Novo stopnišče na mestu prejšnjega opornega zidu med tržnico in Slomškovo bo zdaj lahko služilo tudi za posedanje in druženje.

Izvajalec mora med drugim odpraviti še pomanjkljivosti

»Na območju ureditve se bodo postavili še urbani stoli, postavljeni za posedanje, druženje, branje. Izvajalec mora dostaviti še hiške in stojnice, zaključiti še tlakovanje z namenom prezentacije mestnih vrat na vstopu v srednjeveške mesto in postavitev ograj.”

“Na podlagi delnega pregleda izvedenih del, ki je bil 4. decembra mora izvajalec med drugim odpraviti še pomanjkljivosti v samem objektu ter vzpostaviti prvotno stanje na sosednjih objektih, kjer so bili izvedeni posegi zaradi izvedbe priključkov. Miklošičeva bo postala peš cona, v katero bo vstop za vozila za stanovalce in dostavo možen preko potopnih stebričkov. Slomškova ostaja prevozna kot območje umirjenega prometa, ki pa bo segalo vse do križišča Prešernove s Cankarjevo ulico,« so povedali v ptujski občini.

Mestna občina Ptuj izvajalcu naročila še sanacijo opornega zidu med objektoma Murkova 2 in Slovenski trg 11 ter spremembo tlakovanja na tem območju, za kar se izvedba načrtuje od 4. 12. 2019 do konca marca 2020.

Investicijo ob koncu ocenjujejo na dobrih 6 milijonov evrov

Investicija je bila ocenjena na 5.3 milijona evrov, kar zajema vse stroške investicije od projektiranja, arheoloških raziskav, nadzora, poudarjajo v ptujski občini in dodajajo :« V tem trenutku investicijo na podlagi povečanega obsega arheoloških raziskav, dodatno naročenega super nadzora in simulacije končnega obračuna izvajalca, ki zajema vsa dodatna in nepredvidena dela ter več in manj dela, ocenjujemo na dobrih 6 milijonov evrov (6.087.981,39 EUR z DDV).«

Za zdaj so od izvajalca del prevzeli večji del prenovljenega prostora z izjemo manjšega območja med Miklošičevo in Murkovo ulico. Foto: Jaka Arbutina

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Viri sofinanciranja iz naslova Celostnih teritorialnih naložb ostajajo enaki, in sicer 4.262.148,30 EUR, od česar bomo letos počrpali dobrih 3,3 milijona evrov, ostanek pa v prihodnjem letu. Za projekt Ureditev mestne tržnice je bilo do zdaj porabljeno 4,5 mio evrov. Višina potrebnih sredstev bo znana ob končnem obračunu z izvajalcem gradnje. Razliko sredstev bo MO Ptuj morala zagotoviti iz lastnih virov,« so se sporočili v izjavi za javnost.

Vir in foto: MO Ptuj, PeTV, TM, Jaka Arbutina