Ptujčani dobili zeleno luč za projekt s področja odvajanja in čiščenja odpadne vode

Ministrstvo za okolje in prostor je Mestni občini Ptuj podalo soglasje k uvrstitvi projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja – II. faza« v Dogovor za razvoj regij.

Ptujska čistilna naprava; foto: KP Ptuj

Kot so sporočili iz ptujske občine se v okviru izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 izvaja Dogovor za razvoj kot instrument podpore regijskim projektom po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Drugo povabilo razvojnim svetom regij za pripravo Dogovorov za razvoj regij je bilo objavljeno novembra 2017.

Razvojni svet Podravske regije je projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja – II. faza« potrdil in uvrstil na seznam regijskih projektov marca letos. Projekt je skladen s prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020.

Gradnja predvidena v letu 2019/20

Časovni okvir Mestna občina Ptuj bo do leta 2019 pripravila vlogo za pridobitev evropskih sredstev v odobreni višini 6.480.231,68 EUR. Gradnja je predvidena v letih 2019 in 2020, s predvideno predajo sistema v končno uporabo v letu 2021.

Cilj investicije Cilj investicije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja – II. faza« je dograditev obstoječega kanalizacijskega sistema v dolžini 32,78 km v aglomeracijah 15065 Ptuj in 16418 Ptuj – desni breg. Predvidena je gradnja 17 črpališč.

Pogled na ptujsko čistilno napravo; foto KP Ptuj

Investicija v ureditev komunalne infrastrukture v Mestni občini Ptuj je pomembna z vidika zagotavljanja ustrezne komunalne infrastrukture, ki jo je treba zagotoviti tudi v skladu z zakonskimi določili in prispeva k izboljšanju življenjskih pogojev občanov. S priključitvijo novozgrajenega kanalizacijskega sistema na Centralno čistilno napravo Ptuj se bo zmanjšala obremenitev okolja zaradi čiščenja odpadne vode, so še zapisali v sporočilu za javnost.
Vir: MO Ptuj, foto: KP Ptuj