Ptujčani bodo naredili popis drevesnega fonda v mestu

Mestna občina Ptuj je želela narediti celovit popis drevesnega fonda v mestu Ptuj, zato je pristopila k projektu Zasnova zelenega sistema starega mestnega jedra Ptuja.

V prvi fazi je v zasnovo vključeno staro mestno jedro, v drugi fazi pa se bo izdelal zeleni sistem za celotno mesto Ptuj, vključno s parki, krožišči, drevoredi in preostalimi ureditvami. Na podlagi tega se bodo podale smernice za ohranjanje kvalitetnega obstoječega zelenja in za načrtovanje novih zasaditev in ureditev.

Projekt Zasnova zelenega sistema starega mestnega jedra Ptuja so v ptujski mestni hiši predstavili včeraj. Dr. Tanja Simonič Korošak, izdelovalka projekta, je predstavila izhodišča in cilje Zelenega sistema, pojasnila koncept trajnostnega mesta ter vizijo ozelenjevanja mesta. Po predstavitvi tipološke klasifikacije zelenih površin je povzela izsledke analize zelenih površin in arboristične analize dreves, njihovega vrednotenja ter osnovne arboristične ukrepe. Predlagane so bile zasnova zelenega sistema in usmeritve za izbor rastlin za nove saditve ter opisani sistemi priprave rastišč za uspešno rast drevnine v urbanem okolju.

Predstavljena tudi zasnova ubrane opreme v mestnem jedru

Po predstavitvi Zelenega sistema so bili predstavljeni tudi Zasnova urbane opreme v starem mestnem jedru, tipološka klasifikacija elementov urbane opreme, pregled stanja ter usmeritve za pripravo kataloga urbane opreme z izbranimi primeri. Zeleni sistem mesta je omrežje povezanih tipološko raznolikih zelenih površin znotraj grajenega tkiva ter povezave z neposredno okolico in zaledjem mesta. Obseg zelenih površin v starem mestnem jedru Ptuja je zaradi kompaktne srednjeveške historične grajene substance majhen, zato mora biti posvečena posebna pozornost obstoječim zelenim kakovostnim elementom ter vzpostavljanju površin in ureditev, ki bi kvantitativno in kvalitativno povečala njihovo pojavnost, so sporočili iz ptujske občine.

Foto: arhiv MO Ptuj

V ptujski občini menijo, da je vzpostavljanja kakovostnega zelenega sistema v mestu še posebej pomembno

Zaradi specifičnih in zahtevnih pogojev je razumevanje pomena zelenih površin, ugotovitev stanja v obravnavanem območju in predlog vzpostavljanja kakovostnega zelenega sistema v mestu še posebej pomembno. To so zahteve in potreba po trajnostnem urbanem razvoju, zagotavljanju kakovostnega in prijetnega odprtega urbanega okolja za ljudi ter odziv na globalne klimatske spremembe. Vsi ti vidiki vplivajo na stanje vegetacijskih elementov, prenovo obstoječih površin, vzpostavljanje novih površin, izbor pravih rastlin za nove saditve ter na vzdrževanje zelenih površin.
Vir in foto: MO Ptuj