Predvidene zapore cest zaradi gradbenih del pri urejanju mestne tržnice

Na Ptuju bo od 6. marca zaradi gradnje mestne tržnice zaprta Slomškova ulica, hkrati pa bo tudi spremenjen vozni red mestnega avtobusnega prevoza.

Foto: TM
Obnova ptujske mestne tržnice naj bi trajala do konca julija, saj je ptujska občina v začetku januarja 2019 z izvajalcem obnove mestne tržnice podpisala aneks k gradbeni pogodbi, s katero so rok gradnje podaljšali do konca julija. Do podaljšanja roka je prišlo, kot so pojasnili na občini, zaradi nekaterih nepredvidenih okoliščin za katere do izkopa niso mogli vedeti.

V času obnove bo od križišča Slomškove z Miklošičevo do Ulice Viktorina Ptujskega 2 ulica zaprta od 6. 3. 2019 do predvidoma junija 2019; čas zapore se lahko spremeni zaradi trenutno neznanega obsega arheoloških ostalin, so sporočili iz ptujske občine.

Zaradi zapore Slomškove ulice bo za stanovalce in dostavo s prometno signalizacijo (semafor) omogočen enosmerni izmenični promet po Prešernovi ulici in dvosmerni promet na Slovenskem trgu. Izvajalec bo tamkajšnje stanovalce in poslovne subjekte po posameznih objektih sproti predhodno informiral o vseh vplivih gradnje na posamezne dostope oziroma o posegih ob njihovih objektih.

Od srede, 6. marca bo zaradi gradnje mestne tržnice zaprta Slomškova ulica in spremenjen vozni red mestnega avtobusnega prevoza. Foto: delo.si

Sprememba linije mestnega avtobusa

Hkrati z zaporo ulice na Ptuju napovedujejo tudi spremembe pri izvajanju mestnega avtobusnega prevoza. Mestni avtobus bo vozil po spremenjeni trasi s postajališča Pod gradom–Vinarski trg (novo postajališče)–Dravska ulica (Obrtna zbornica Ptuj)–Zadružni trg.

Foto: MO Ptuj

V času zapore se ne bodo uporabljala postajališča: Tržnica, TIC Ptuj in OŠ Olge Meglič.

Foto: MO Ptuj, TM