Predlaganje kandidatov za predsednike in člane volilnih odborov za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo 23. 10. 2022

Predlaganje kandidatov za predsednike in člane volilnih odborov za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo 23. 10. 2022
 

V skladu z razpisom volitev predsednika republike, ki je bil 20. julija 2022 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 97/22, bodo v nedeljo, 23. oktobra 2022, potekale volitve predsednika republike so zapisali na ptuj.si

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 22. avgust 2022.
V skladu z 41. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) se pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov, nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti ter njihovih delov.
V skladu z navedenim lahko kandidate za člane volilnih odborov predlagajo tudi krajevne oz. četrtne skupnosti, društva in občani so zapisali na ptuj.si
Prosimo, da predloge za predsednike in člane volilnih odborov ter njihove namestnike posredujete okrajni volilni komisiji čim prej, najpozneje pa do 6. septembra 2022.
Izpolnjene predloge (obrazec v prilogi) pošljite na naslov: Okrajna volilna komisija Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj ali po elektronski pošti: [email protected] .

 

Vir: ptuj.si
Preberite še:

Golobove najzanimivejše izjave

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

Zdravstvena stroka kritična do Golobovih nasvetov: To je posmehovanje iz zdravja naroda in odgovornega ravnanja

Obeta se nam dražji kruh….

TS