Pogajanja med kmeti in vlado se nadaljujejo

 

Kmetijsko gozdarska zbornica z zadnjim sporočilom za javnost sporoča napredek pogajanje z Vlado RS, glede aktualnih perečih problematik.

 

✅Natura 2000: Kmetijska ministrica Irena Šinko in okoljski minister Uroš Brežan sta kmete obvestila, da bo potrebnega veliko truda, da bi Evropsko komisijo prepričali o spremembi intervencije Plačila Natura 2000 v prostovoljen ukrep, pri čemer pa bo zastavljene cilje s področja varstva narave vseeno treba doseči.

✅OOTT: Za uskladitev OOTT se bodo na posameznih območjih vzpostavile delovne skupine. Te bodo na podlagi podatkov, tudi katastrskih, predlagale spremembe OOTT.

✅Divje zveri: MNVP in MKGP sta zagotovila, da izvajajo ukrepi za zmanjšanje konfliktnih situacij z divjadjo, pripravljajo pa se tudi nekateri novi.

✅Pogovori so tekli še o uskladitvi ukrepov dobrobit živali s sloji habitatov metuljev, masnih bilancah in trgovinskih sporazumih.

Poudarjajo, da bodo usklajevanja nadaljevali v juliju.