Prodaja največjih kmetijskih podjetij tujcem

Forum za kmetijstvo in podeželje pri SDS z zaskrbljenostjo spremlja prodajo največjih nosilcev kmetijskega in živilsko predelovalnega sektorja v Sloveniji. V zadnjih tednih so priče intenzivnim lastniškim spremembam, ki vplivajo na prehransko varnost države.

 

Prodaja večinskega deleža družbe Panvita d.o.o. tujim skladom je še posebej zaskrbljujoča. Panvita je leta 2022 ustvarila čiste prihodke v višini nekaj nad 9 milijonov EUR, kar je za 35 % več kot leto prej, in dosegla dobiček v višini nekaj nad 800.000 EUR, kar je za 65 % več kot leto prej. Podjetje obdeluje preko 3.600 ha kmetijskih zemljišč, od tega 3.000 ha v najemu od Republike Slovenije, in zaposluje 85 delavcev. S prodajo večinskega deleža je največje slovensko kmetijsko podjetje prešlo v tujo lastnino.

V zadnjih dneh je prišla v javnost tudi novica o prodaji podjetja Celjske mesnine d.o.o., največje družbe v mesno predelovalnem sektorju v Sloveniji. Družba zaposluje skoraj 400 delavcev in je leta 2022 ustvarila več kot 90 milijonov EUR čistih prihodkov ter imela bilančni dobiček v višini 13,5 milijona EUR. Tudi to podjetje je zdaj v tuji lasti.

Prodaja teh dveh podjetij pomeni izgubo zadnjih velikih kmetijskih in živilsko predelovalnih podjetij v Sloveniji. Obe podjetji izkazujeta dobre poslovne rezultate, sta pomembna zaposlovalca in prispevata k prehranski varnosti države. V primeru zaostrenih agroekonomskih razmer, kot so vojne ali zdravstvene krize, bi lahko pomemben delež hrane sledil tujim interesom namesto zagotavljanju prehranske varnosti Slovenije.

Forum za kmetijstvo in podeželje opozarja, da bodo ob pretekli prodaji Perutnine Ptuj in sedanji prodaji Panvite z najboljšimi kmetijskimi zemljišči upravljala tuja podjetja. Slovenske družinske kmetije in mladi prevzemniki ne morejo do zakupa državnih zemljišč, medtem ko z njimi upravljajo tujci. V EU je namreč enotno stališče, da prehransko varnost in stabilnost zagotavljajo družinske kmetije.

Forum za kmetijstvo in podeželje zato poziva vlado k sprejetju ukrepov za zagotavljanje prehranske varnosti v Sloveniji. Predlagajo celovito prenovo zemljiške zakonodaje, vključitev kmetij in živilsko predelovalnih podjetij med strateško pomembne subjekte, finančno podporo prehranski varnosti ter sistematičen pristop k odkupu ključnih podjetij v tuji lasti.

MR