Zlobnost in nesposobnost kmetijskega ministrstva razveljavljena s strani Ustavnega sodišča

Ustavno sodišče Republike Slovenije je razveljavilo sporni del zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), ki je omejeval pasivno volilno pravico določenim kategorijam ljudi na volitvah v organe zbornice. Ta del zakona je prepovedoval kandidiranje posameznikom, ki so bili v zadnjih dveh letih pred izvolitvijo aktivni v političnih strankah na državni ravni, opravljali visoke javne funkcije v organih EU ali državni upravi, ali zasedali pomembnejše uradniške položaje.

Predsednik KGZS, Roman Žveglič, je izrazil zadovoljstvo nad odločitvijo, ki je po njegovem mnenju pričakovana: “Odločitev Ustavnega sodišča smo pričakovali, saj so naša pravna mnenja in opozorila zakonodajno-pravne službe Državnega zbora že nakazovala na neustavnost zakonskih določil.”

Zbornica je že od začetka zakonodajnega procesa izražala pomisleke glede ustavnosti predlaganih sprememb, ki so po mnenju zbornice kršile načelo enakosti, volilno pravico in načela pravne države. Opozorila so temeljila na mnenjih uglednih ustavnih pravnikov in zakonodajno-pravne službe, a so bila kljub temu sprva prezrta.

Razveljavitev spornega dela zakona pomeni, da bo KGZS lahko izvedla načrtovane oktobrske volitve brez omejitev, ki so bile predlagane. Zbornica se prav tako zahvaljuje Državnemu svetu, ki je podal pobudo za oceno ustavnosti spornih določil zakona. Predsednik Žveglič je ob tem poudaril, da je hitra odločitev Ustavnega sodišča omogočila, da se lahko volitve razpišejo že v začetku maja, s čimer se zagotavlja nemoteno delovanje organov zbornice.

MR