Od sobote razglašena velika požarna ogroženost

S 1. aprilom razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja

Uprava RS za zaščito in reševanje je od sobote, 1. aprila razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. V času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja je prepovedano kurjenje v naravnem okolju, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija pa bosta izvajala poostren nadzor.

Na Upravi RS za zaščito in reševanje opozarjajo, da daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju. Število požarov v naravi je predvsem zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja nenevarnih naravnih materialov povečano skoraj povsod po državi.  Takšne razmere bodo trajale do prvih obilnejših padavin, ki pa jih še ne pričakujemo.

Od dneva razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravi poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano kuriti ognje, tudi kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter prižigati ognjemete.

Vir: STA, URSZR, Foto: GZS