Od 1. maja obvezna registracija mopedov

zakon o motornih kolesih, obvezna registracija, mopedi, 1. maj

Za okoli sto evrov stroškov

Mopedi, ki ne presežejo hitrosti 25 kilometrov na uro, morajo biti od 1. maja registrirani in zavarovani. Če so starejša od štirih let je potrebno opraviti tehnični pregled. Obveznost registracije je uvedla novela zakona o motornih vozilih, ki jo je državni zbor sprejel septembra lani. Za starejše mopede  je treba lastništvo dokazati v posebnem ugotovitvenem postopku, zakon pa kot novost uvaja tudi obveznost nošenja čelade za kolesarje do 18. leta starosti.

Za tehnični pregled, registracijo in zavarovanje morajo lastniki odšteti okoli sto evrov. Razlog za sprejetje omenjene novosti je bil po navedbah predlagateljev in vlade v zagotavljanju večje prometne varnosti za najranljivejše udeležence v prometu.

»Novela Zakona o motornih vozilih je uvedla tudi obveznost, da morajo biti po 1. 5. 2017 vsi mopedi registrirani. To pomeni, da morajo biti do tega datuma registrirani tudi tisti mopedi, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 KW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h. Za te mopede se načrtuje, da bi zaradi njihove lažje prepoznave v cestnem prometu imeli nameščene drugačne registrske tablice kot ostali mopedi. S postopki registracije tovrstnih mopedov se bo pričelo po nadgradnji evidence registriranih vozil in prejemu novih registrskih tablic.

Po novi zakonodaji se lahko moped (tako kot do sedaj npr. starodobnik ali traktor), če je bil na ozemlju Republike Slovenije pred 1. 5. 2004, registrira brez dokazila o izvoru in lastništvu vozila, če lastništvo vozila ni sporno (na podlagi ugotovitvenega postopka o lastništvu).
Lastniki v tem postopku podajo izjavo o tem, kako je moped prišel v njihovo last, potrebujejo pa še dve priči, ki potrdita lastništvo. Izjavo lahko podkrepijo z morebitnimi listinami, kot je garancijska knjižica, dobrodošle pa so tudi fotografije.«

Vir: STA, splet, Upravne enote

Foto:splet