Z današnjim dnem je začel veljati novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Dodane so nove izjeme za vstop v Slovenijo, ko se potniku, ki vstopa v državo, ne odredi 14-dnevna karantena. Dodana je tudi nova kontrolna točka na cestni povezavi na mejnem območju z Italijo, in sicer Gorjansko ‒ San Pelagio.

Prestop meje
Prestop meje: Foto: Twitter

Še vedno velja karantena pri vstopu v Slovenijo, razen za izjeme

Vstop v državo brez odrejene karantene je sedaj možen za državljane Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Za ostale se karantena odpravlja postopoma. Na seznamu držav, iz katerih lahko osebe vstopajo v Slovenijo, je trenutno Hrvaška, zato tudi osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem na Hrvaškem ni treba v karanteno. Pri tem se vstop v Slovenijo ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Sloveniji in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2 (COVID-19), ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2 (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje).

Osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Slovenijo, pa se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 ob vstopu v državo odredi karantena za obdobje 14 dni. Pri tem pa so so navedene številne izjeme, ko so osebe iz tega ukrepa izvzete. Osebe, ki prihajajo iz tretje države, morajo zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 prav tako v 14-dnevno karanteno, a tudi tu odlok navaja izjeme, ko ta ukrep zanje ne velja.

Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore nanje.

Ali je dovoljen vstop brez omejitev in brez karantene vsem turistom iz EU in schengenskih držav, ki lahko dokažejo rezervacijo s prenočitvijo (17. točka 10. člena odloka)?

Da.

Ali lahko vsi tujci s stalnim in začasnim bivališčem v Sloveniji vstopijo v državo brez omejitev in brez karantene (2. odstavek 9. člena odloka)?

Da.

Ali bo državljanu Slovenije, ki v Srbijo (ali drugo tretjo državo) odhaja na pogreb, ob vrnitvi v Slovenijo odrejena karantena?

Državljanu Slovenije ob vrnitvi ne bo odrejena karantena.

Odpravljam se na pot v Srbijo, tam bom ostal 11 dni. Sem državljan Republike Slovenije. Prosim za informacijo, ali mi bo ob vrnitvi v Slovenijo odrejena 14-dnevna karantena?

Ob vrnitvi v Slovenijo vam ne bo odrejena karantena. Odlok predpisuje, da se 14-dnevna karantena odredi osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo. To pa ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Ali bo državljanom tretjih držav (BiH, Srbija, Črna Gora, S. Makedonija …), ki se vračajo v Slovenijo (po nekaj dneh ali tudi več kot po 14 dneh) in imajo začasno ali stalno prebivanje v Sloveniji, ob vstopu odrejena karantena?

Osebe, ki imajo urejeno bivanje v Sloveniji ali Hrvaški (državi na seznamu) in vstopajo v Slovenijo, se ne odredi karantena (prvi odstavek 9. člena odloka). Karantena se ne odredi slovenskim državljanom ne glede na bivališče (drugi odstavek 9. člena odloka). Prav tako se karantena ne odredi drugim državljanom – tujcem (BiH, Srbija, Črna Gora, S. Makedonija), vendar morajo imeti urejeno bivališče (stalno ali začasno) v Sloveniji (drugi odstavek 9. člena odloka).

Podjetje bi za nemoteno delovanje potrebovalo zaposlene iz držav EU (Nemčija, Italija, Finska). Ali bo njihovim delavcem, ki prihajajo v Slovenijo zaradi nujnih del, odrejena karantena?

Odlok o prehajanju meje določa izjeme, in sicer za osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini in se vrača čez mejo v istem dnevu oziroma predloži negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni.

Ali lahko zakonca, državljan Slovenije in državljanka Črne Gore, ki imata stalno prebivališče v Avstriji, prideta v Slovenijo in kakšni so ukrepi ob vstopu?

Državljanu Slovenije ne bo odrejena karantena. Prav tako osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja in ima v Republiki Sloveniji potrjeno rezervacijo nočitve turističnega obrata in to izkazuje z dokazilom rezervacije, ob vstopu ne bo odrejena karantena. V vašem primeru velja tudi dodatna izjema. Če oseba živi z državljanom Slovenije v skupnem gospodinjstvu in ima stalno ali začasno prebivališče v državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, ji ob vstopu v Slovenijo ne bo odrejena karantena.

Zanima me, če bo otrokom, ki se vračajo s srečanja z očetom, ki biva v Avstriji, ob vstopu v Slovenijo odrejena karantena?

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 14 dni. To pa ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Sem državljan Slovenije, trenutno živim v Nemčiji. Rad bi obiskal svoje starše, ki živijo v Sloveniji. MI bo odrejena karantena ob vstopu v Slovenijo?

Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje 14 dni. To pa ne velja za državljane Republike Slovenije, ne glede na bivališče.

Ali je dovoljen tranzit družinskih članov (zakonci, otroci) državljanov tretjih držav (Bih, Srbija …) preko Slovenije v Avstrijo, Nemčijo, Nizozemsko … v istem dnevu na podlagi veljavnih potnih listin in dovoljenj veleposlaništev navedenih držav?

Tranzit (v istem dnevu) skozi ozemlje Slovenije v istem dnevu je naveden kot izjema in je dovoljen tako za državljane tretjih držav (6. točka 12. člena odloka) kot za državljane EU in države schengenskega območja (5. točka 10. člena odloka).

Poslovni partnerji – enodnevni ali večdnevni obiski. Ali spadajo med izjeme po 2. točki 10. člena? Kaj pa poslovni partnerji iz tretjih držav? Ni med izjemami v 12. členu?

Obisk poslovnih partnerjev z namenom izvajanja gospodarske dejavnosti sodi v 2. točko 10. člena odloka. Če gre za večdnevni obisk (z vsaj eno nočitvijo), pa je potrebna predložitev negativnega testa na COVID-19) in naslova prebivanja v Sloveniji.

Kdaj bom lahko obiskala sina v Avstriji?

Odlok ureja vstop v Slovenijo iz drugih držav. Pri vrnitvi iz Avstrije karantena ne bo odrejena. Glede vprašanj, povezanih z vstopom v Avstrijo, svetujemo, da se za pojasnila obrnete neposredno na njihovo diplomatsko-konzularno predstavništvo v Ljubljani.

Kdo šteje za ožje družinske člane po 2. odstavku 4. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije?

Kot ožji družinski člani štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve).

Preberite še:

Program EU za reševanje COVID-19 krize

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

Prehod meje! Omejitve!

Kdo v karanteno in kdo ne?

MR