Vlada RS je na včerajšnji 22. dopisni seji sprostila nekatere omejitvene ukrepe za čas epidemije koronavirusa.

 

Prilagodili so odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja. Tako lahko sedaj dostopate na zasebno zemljišče izven občine stalnega prebivališča z namenom vzdrževalnih del ali sezonskih opravil (na primer na vikendih).

Pri tem mora imeti posameznik pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo.

Izjavo za dokazovanje upravičenosti gibanja in zadrževanja na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča najdete na tej povezavi. 

Dokazilo in izjavo mora na zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ali policistu.

Hkrati so včeraj podaljšali veljavnost vozniških dovoljenj do 17. junija ter veljavnost prometnih dovoljenj. Prav tako so podaljšali prepoved izvajanja tehničnih pregledov.

Vlada je prav tako sprejela odgovor na pobudo in dopolnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin ter na predlog za zadržanje njegovega izvrševanja. Po oceni vlade je pobuda neutemeljena, zato Ustavnemu sodišču Republike Slovenije predlaga, da jo zavrne.

MR