Nova priložnost za sodelovanje v vseevropski mreži demonstracijskih kmetij

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vabi, k vključitvi se v projekt Climate Farm Demo oziroma v vseevropsko mrežo demonstracijskih kmetij, na katerih se bodo izvajale in prikazovale podnebno pametne rešitve za ogljično nevtralno Evropo.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se je v projekt vključila leta 2022. V projekt je že vključenih 80 partnerjev iz 27 evropskih držav oziroma bo vanj vključenih 1500 kmetov iz vse Evrope, ki želijo zmanjšati vpliv podnebnih sprememb na njihovi kmetiji in biti vzor vsem ostalim kmetom.

Priložnosti
Climate Farm Demo bo vključenim kmetijam ob prilagajanju na podnebne spremembe nudil podporo in nova znanja. Ponuja naslednje priložnosti:

– da bo v času projekta (šest let) vaša kmetija deležna dodatnih znanj in podpore s strani usposobljenega kmetijskega svetovalca za podnebne spremembe,
– da izboljšate tehnične vidike upravljanja vaše kmetije, kot so upravljanje črede, pridelkov, ravnanje s hlevskim gnojem, upravljanje z gnojili itd.,
– da izboljšate učinkovitost kmetije, zmanjšate stroške poslovanja in vplive na podnebje,
– da ste obveščeni o možnostih financiranja in ogljično nagrajevalnih mehanizmih,
– da dostopate do uporabnih metod in orodij za podnebno pametne prakse,
– da prejemate najnovejše rezultate raziskav in praktičnih rešitev, izdelanih v vaši regiji,
– Da sodelujete v šestletnem programu medsebojne izmenjave znanj z navzkrižnimi obiski v tujini in na dogodkih v vaši regiji.

Demonstracijske kmetije so srce Climate Farm Demo mreže. V njej boste:

– na svoji kmetiji gostili tri predstavitvene dogodke za širšo kmečko javnost,
– delili svoje izkušnje z izvajanjem ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam in ublažitev njihovih posledic s svojimi somišljeniki,
– prikazali izvedljivost načrta za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blažitev za vašo kmetijo skupaj z usposobljenim svetovalcem iz vsebin projekta Climate Farm Demo,
– se učili od drugih kmetov, ki sodelujejo v diskusijskih skupinah.

Če želite imeti brezplačen dostop do strokovnega znanja in želite izkoristiti znanje o inovacijah ter izkušnje iz znanosti in prakse iz vse Evrope ter ste navdušeni nad izmenjavo izkušenj in učenjem od drugih kmetov, potem je sodelovanje v projektu primerno tudi za vas!

Več informacij bo kmalu na voljo na spletni strani www.climatefarmdemo.eu ali se obrnite na svojega nacionalnega koordinatorja na KGZS:

Saša Hočevar, [email protected];
Saša Plestenjak, [email protected]
Za prijavo v projekt izpolnite obrazec, ki je na spletni strani KGZS.

Vir: kgzs.si