Na Ptuju v središču mesta od četrtka napovedane zapore cest

Iz Mestne občine Ptuj so sporočili, da bodo zaradi gradnje mestne tržnice in okoliških ulic potrebne tudi zapore cest.

Način zapore s hodniki za pešce je razviden iz sheme organizacije gradbišča; foto: MO Ptuj
Natančen načrt zapore s prometnim elaboratom in morebitne spremembe bo izvajalec obesil na oglasni deski, ki bo na gradbiščni ograji ob paviljonu.
Obvestilo o predvidenih zaporah cest zaradi gradbenih del pri ureditvi mestne tržnice
se navezuje na Milošičevo ulico (od prodajalne Zlatarne Celje) do križišča s Slomškovo. Ulica bo zaprta predvidoma od četrtka, 15. novembra do 17. februarja 2019. Zaprta bo tudi cesta od križišča Slomškove z Miklošičevo do Ulice Viktorina Ptujskega 2, predvidoma od 16. novembra do 15. januarja 2019.
Gradbena dela na ptujski mestni tržnici; foto: TM
Način zapore s hodniki za pešce je razviden iz sheme organizacije gradbišča. Izvajalec gradbenih del pa bo tamkajšnje stanovalce in poslovne subjekte po posameznih objektih sproti predhodno informiral o vseh vplivih gradnje na posamezne dostope oziroma o posegih ob njihovih objektih, so še sporočili iz ptujske občine.
Foto: MO Ptuj