Lovci v Cirkulanah praznovali 70-letnico

lovci, jubilej, lovska_družina, cirkulane, 70 let

Ostajajo skrbni varuhi narave in divjadi

V občini Cirkulane v Halozah je bila v soboto, 16. septembra slovesnost ob praznovanju 70-letnice organiziranega lova in gojitve divjadi tamkajšnje Lovske družine (LD) Cirkulane. Slovesnosti so se poleg domačih lovcev in lovke ter predstavnikov okoliških lovskih družin udeležili tudi mag. Emilijan Trafela v imenu Lovske zveze Slovenije in Zveze LD Ptuj-Ormož, župan občine Cirkulane Janez Jurgec in poslanka Suzana Lep Šimenko. Slovesnost so pričeli z lovsko himno rogistov Zveze LD Ptuj-Ormož in s prihodom prapoščakov.

Spomnili so se skromnih začetkov pred nekaj desetletji, natančneje pa leta 1947, ko je bilo na širšem ptujskem območju ustanovljenih preko 50 lovskih družin, med njimi tudi LD Cirkulane. Sprva so bili cirkulanski lovci skupaj z završkimi, ki so kasneje ustanovili svojo lovsko družino. Lovska družina Cirkulane je vseh sedem desetletij del velike družine Lovske zveze Slovenije in tudi članica Zveze lovskih družin Ptuj-Ormož.

Pri lovskem LD Cirkulane so se zbrali lovci sosednjih lovskih družin in gostje.
Na lovski prireditvi je bila tudi poslanka Suzana Lep Šimenko.

37 lovcev gospodari na 3.109 hektarjih

Mnogo pomembnih dogodkov in slovesnosti se je v družini zvrstilo skozi 70 let, mnogo lovskih imen bi se veljajo spomniti in se jim pokloniti, marsikaj pa pohvaliti in s ponosom predstaviti. O tem priča tudi bogata zgodovina LD Cirkulane, v kateri je zapisano tudi, da ima družina 37 članov in da na območju občine Cirkulane gospodari z loviščem, ki se razprostira na 3.109 hektarjih. Lovišče je bogato z raznovrstno divjadjo. Lovci se pri svoji dejavnosti ukvarjajo predvsem z varstvom in gojitvijo divjadi. Pri svojem delu skušajo zagotavljati kar najbolj ugodne pogoje preživetja za živali, ki krasijo našo naravo. In četudi se je v obdobju obstoja LD Cirkulane v prostoru, kjer je lovska družina obstajala nekoč in deluje danes, marsikaj spremenilo, pa se je lovska organizacija ohranila na najboljših temeljih in s smelim pogledom v prihodnost. V ospredju ostaja njihova največja – skrb za ohranjanje narave in divjadi v njej.

Lovci vsako leto v lovišče vložijo več kot 1000 ur prostovoljnega dela

Osrednji govornik na slovesnosti je bil starešina LD Cirkulane Bojan Petrovič, ki je med drugim povedal: »Lovsko družino Cirkulane je 1947 leta ustanovilo 14 članov, nekaj še predvojnih lovcev in nekaj novih mladih lovcev. Prvi starešina je bil Anton Žuran iz Gruškovca. Svoje prve prostore je družina dobila v Furstovem štoku, v Gruškovcu, leta 1977 pa je LD kupila dom, ki ga uporablja še danes. Pri tem sta imela največ zaslug takratni starešina Stanislav Brodnjak st. in Franček Tetičkovič. V naš dom je skozi desetletja bilo vloženega veliko prostovoljnega dela in sredstev. Glavna lovna divjad malega lova so fazani, race in divji zajec, od divjadi visokega lova pa srnjad in v zadnjih letih divji prašič. Lovci vsako leto v lovišče vložimo več kot 1000 ur prostovoljnega dela v skrbi za divjad, skrbimo za krmljenje in kontrolo staleža divjadi, za varovanje lovišča in skrbimo za lov. Cirkulanski lovci smo v svoji 70-letni zgodovini veliko storili na organizacijskem, strokovnem in družabnem področju svojega dela. Zato gre zasluga in zahvala prav vsem starešinam, drugim organom društva, zlasti pa marljivim, zagnanim in strokovno usposobljenim članom v vseh sedmih desetletjih delovanja.  Lovsko poslanstvo je prvenstveno prizadevanje za ohranitev avtohtonih, prostoživečih živalskih vrst ter sobivanje z vsemi deležniki v prostoru, v skrbi za trajnostni razvoj okolja in sobivanja živali v njem. Naša naloga je izvajati takšne gojitvene ukrepe, ki omogočajo vzdržno škodo v kmetijstvu in doseči o tem kompromis v okolju. Tega se zavedamo in svojo nalogo, kolikor je le mogoče, tudi izvajamo.«

Emilijan Trafela je zbrane na slovesnosti spomnil, da letos praznujemo tudi 110 let lovstva na Slovenskem, torej visok jubilej, ki ga lahko združimo z lovskimi jubileji po vsej državi. Kot je dejal Trafela, lovci želijo ohraniti, kar mora živeti in bivati v naravi, ob tem pa spomnil, da so na tej dolgi prehojeni poti ohranili prvobitnost s tovariškim odnosom do solovca in z dobrim odnosom do ljudi v okolju. Lovski družini Cirkulane pa je ob tej priložnosti izročil še plaketo in priznanje LZS in Zveze LD Ptuj-Ormož.

Poslanka Lep-Šimenkova, ki je v zadnjem obdobju tudi članica odbora za kmetijstvo v Državnem zboru in ji je lovska problematika blizu, pa je ob čestitki cirkulanskim lovcem še dejala, da so dejansko lovci tisti, ki so varuhi narave in divjadi, ter da si v prihodnje zaslužijo še več pozornosti ter pomoči s strani države.

Podelili lovska priznanja in plakete

Starešina LD Cirkulane je ob jubileju podelil priznanj LD Cirkulane za dolgoletno prizadevno delo v lovski družini, ki so jih prejeli: Janez Brodnjak, Marjan Fuks, Ivan Jerenec st., Ivan Kelc, Janez kolednik, Zvonko Majcen, Franc Roškar, Momčilo Savič in Janez Šmigoc (za 30 let).  Ivan Brlek, Silvester Brlek, Stanislav Brodnjak, Milan Petrovič, Alojz Prah, Jože Zelenik (za 40 let) in Anton Hercog za 60 let.

Plakete LD Cirkulane so prejeli: Ivan Brlek, Ivan Jerenc st., Milan Petrovič in dolgoletni starešina LD Cirkulane Franc Milošič. Priznanje za dobro sodelovanje z LD Cirkulane pa so prejeli: občina Cirkulane, Zveza lovskih družin Ptuj – Ormož, LD Leskovec, LD Zavrč, LD Sv. Marjeta niže Ptuja, LD Markovci, LD Kranjska Gora.

V kulturnem programu so nastopili učenci OŠ Cirkulane-Zavrč, rogisti ZLD Ptuj-Ormož in skupina Veseli Jožeki iz Vidma.

TM, foto: TM