Lani 652 intervencijskih dogodkov na Ptujskem in Ormoškem

Pripadniki sil zaščite in reševanja, ki so vključeni v Civilno zaščito, so v letu 2019 na območju 19 občin Spodnjega Podravja posredovali na 652 intervencijah. V regijskem centru za obveščanje so na telefonsko številko za klic v sili 112 prejeli preko 34 tisoč klicev.

Poveljnik CZ za Podravje in vodja izpostave URSZR Ptuj Dragomir Murko. Foto: Martin Ozmec
V restavraciji Gastro na Ptuju je poveljnik Civilne zaščite za Podravje in vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) Ptuj Dragomir Murko s sodelavci pripravil srečanje s predstavniki enot, služb in drugih organizacij, ki se vključujejo v izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Še pred srečanjem je bila na Ptuju seja regijskega štaba Civilne zaščite za Podravje.
Seja regijskega štaba Civilne zaščite na Ptuju; foto: Martin Ozmec

Dragomir Murko se je v uvodu svojega nagovora, v katerem je podrobneje predstavil dogodke s področja zaščite in reševanja v letu 2019, vsem sodelujočim zahvalil za strokovno, profesionalno, odgovorno in uspešno opravljeno delo, ob tem pa poudaril:“Skupaj smo predani in odločni. Pri vsem tem smo družbeno in civilno aktivni. Narava je s sušami, vetrolomi, številnimi poplavami in žledom tudi pri nas nakazala kaj vse nas čaka v prihodnosti.”

Na Ptuju je bilo srečanje s predstavniki enot, služb in drugih organizacij, ki se vključujejo v izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Foto: Martin Ozmec

V letu 2019 manj dogodkov kot leto poprej in več klicev na 112

V prvi oceni in pregledu lanskih dogodkov po občinah na širšem Ptujskem in Ormoškem je Murko izpostavil, da so v letu 2019 pripadniki okrog 120 društev, ki so vključene v Civilno zaščito na območju Podravja posredovali skupno na 652 intervencijah. V Regijskem centru za obveščanje, ki ima sedež v Slomškovi ulici 10 na Ptuju, so v letu 2019 na telefonsko številko za klic v sili 112 prejeli 34.612 klicev; od tega 24.322 dohodnih in 10.290 odhodnih klicev. Vezav na Nujno medicinsko pomoč (NMP) Ptuj je bilo 1.373, na NPM Ormož pa 201.

Vir: URSZR

Analiza klicev 2019: dogodki 652, vseh gasilskih intervencij 790

2019 34.612 652
2018 34.027 791
2017 29.770 874
2016 30.861 655

 

Dragomir Murko: “Čas, ki ga namenimo drugim, nas dela močne”

“Največ intervencijskih dogodkov od skupno 652 smo obravnavali v Mestni občini Ptuj, kar 134, na dogodkih pa je sodelovalo 294 enot. Sledi 92 dogodkov v občini Ormož, na njih je sodelovalo 121 enot, potem pa si po dogodkih sledijo občine Kidričevo, Majšperk, in Videm,” je pojasnil Murko, ki je predstavil še podrobnejše podatke o številu prometnih nesreč v cestnem prometu in požarih.

Vir: URSZR Ptuj

Kar 77 požarov lani beležijo v objektih, od teh je bilo kar 17 dimniških požarov, kar lahko kaže tudi na slabe kurilne naprave, je opozoril Murko, ki se je dotaknil še orisa obsežnejših intervencij v Spodnjem Podravju julija 2019, ko je Ptuj in okolico prizadelo hudo neurje s poplavami, močnim vetrom in točo. Tudi takrat so prostovoljci znali stopiti skupaj, izkazali so solidarnost in nesebično pomoč občanom, ob hitrem ukrepanju pa so pokazali tudi veliko mero profesionalizma, za kar se jim je posebej zahvalila tudi ptujska županja Nuška Gajšek, je povedal Murko.

Foto: TM

“Čas, ki ga namenimo drugim, nas dela močne. Na območni izpostavi Uprave RS za zaščito in reševanje Ptuj bomo tudi v prihodnje naredili vse, kar se narediti da,” je svoj nagovor zaključil poveljnik CZ za Podravje Dragomir Murko.

Foto. Martin Ozmec, TM, arhiv URSZR Ptuj