Najnovejša Valikonova raziskava je pokazala, da bi si aplikacijo za sledenje okužb s covid-19 namestilo kvečjemu 27% prebivalcev v starosti od 18 do 75 let.

 

Nekateri izsledki iz raziskave:

  • Verjetnost prostovoljne namestitve brez okužbe ali odrejene karantene je ocenjena na kvečjemu 27% prebivalcev v starosti od 18 do 75 let.
  • Šele v primeru obvezne namestitve, če bi bil posameznik okužen ali odrejen v karanteno, je verjetnost namestitve ocenjena na 58%.
  • 43% vprašanih močno ali načeloma nasprotuje takšni aplikaciji. Med glavnimi razlogi navajajo nadzor nad ljudmi in nezaupanje oz. pomanjkanje nadzora nad zbranimi podatki.
  • Več kot polovica, 57% vprašanih, ne verjame v učinkovitost aplikacije.
  • 66% vprašanih bolj ali sploh ne zaupa zagotovilom predstavnikov vlade, da bo aplikacija anonimna, da ne bo preverjala posameznika ali sledila njegovi lokaciji.

Ljudje so v veliki meri slabo informirani o načinu delovanja aplikacije

Ali vam je všeč novica? Všečkajte FB stran:

Dejstvo, da so anketiranci slabo informirani o aplikaciji in načinu delovanja aplikacije za preprečevanje okužb COVID-19, so odgovori na sledeče vprašanje:

»Nam lahko zaupate, zakaj temu nasprotujete? Kaj so vaši glavni zadržki?« (Vprašani so bili le tisti, ki aplikaciji močno ali načeloma nasprotujejo (n=243).)

nadzor nad ljudmi, sledenje35,7%
nezaupanje, ni nadzora nad zbranimi podatki21,3%
poseg v zasebnost18,2%
varstvo osebnih podatkov9,8%
zloraba podatkov9,8%
neučinkovito9,5%
politično, proti9,3%
kršenje človekovih/ustavnih pravic8,3%
nimajo vsi pametnih telefonov5,4%
ne verjamem v nevarnost koronavirusa2,2%
ne vem3,4%
drugo0,2%

 

Glede na to, da jih 35,7% nasprotuje aplikaciji zaradi nadzora nad ljudmi in sledenja, pove, da jih je veliko napačno informiranih o aplikaciji, saj ta ne deluje na sistemu sledenja in GPS ampak gre za prepoznavo drugih telofonov preko Bluetooth tehnologije. Isto potrjuje tudi podatek, da jih 18,2% anketirancev ne bi uporabilo aplikacije zaradi posega v zasebnost. Dejstvo je, da aplikacije ne posega v človekovo zasebnost, saj je nastavljena na popolnoma prostovoljni bazi in vsi podatki so inkriptirani in ne vsebujejo podatkov, ki bi resno posegali v našo zasebnost.

Povsem nasprotno pa je poznavanje aplikacije tistih, ki bi se za njo odločili in si jo namestili na svoj telefon.

nadzor tistih, ki morajo biti v karanteni35,8%
boljša kontrola nad širjenjem koronavirusa34,6%
zaščita prebivalstva10,2%
nekateri situacije ne jemljejo resno9,8%
koristna aplikacija7,3%
tako ali tako nam že zdaj sledijo2,3%
pod pogojem, da je nadzor nad pridobljenimi podatki1,5%
ne vem5,2%
drugo2,7%

 

 

 

 

 

 

 

Podatki so dovolj zgovorni, da lahko trdimo, da tisti, ki so pravilno seznanjeni z aplikacijo, se bodo odločili za njeno uporabo, tisti, ki pa imajo napačne informacije in prepričanja glede delovanja aplikacije, pa se za to ne bi odločili.

Koliko si jih bo naložilo aplikacijo če bi bila ta prostovoljna?

»Kako verjetno si boste prostovoljno namestili takšno aplikacijo na svoj mobilni telefon, če ne boste potrjeno okuženi ali v karanteni?«

 n=566PrevidniRavnodušni
Zagotovo ne37.3%27.7%49.0%
Verjetno ne19.8%19.1%16.0%
Ne morem se odločiti16.2%16.1%15.1%
Verjetno da17.2%22.9%12.5%
Zagotovo da9.5%14.3%7.4%

 

Koliko pa, če bo ta obvezna?

»Kaj pa v primeru, če boste potrjeno okuženi ali v karanteni, v tem primeru bi bila namestitev obvezna, kako verjetno si boste namestili to aplikacijo?«

 n=566PrevidniRavnodušni
Zagotovo ne18.5%12.9%24.6%
Verjetno ne10.0%9.7%10.0%
Ne morem se odločiti14.0%10.6%15.7%
Verjetno da29.4%32.7%24.9%
Zagotovo da28.1%34.1%24.8%

 

PRIMERJAVAProstovoljnaObveznaRAZLIKA
Zagotovo ne37.3%18.5%– 19
Verjetno ne19.8%10.0%– 10
Ne morem se odločiti16.2%14.0%– 2
Verjetno da17.2%29.4%+ 12
Zagotovo da9.5%28.1%+ 19

Vir: https://www.valicon.net/

Preberite še več o aplikaciji:

Novost glede aplikacije

Želite biti redno obveščeni o novostih glede aplikacije? Všečkajte FB stran:

Aplikacija tudi na Hrvaškem
Slovenska digitalna koalicija odobrava uvedbo mobilne aplikacije Covid 19