Najnovejša Valikonova raziskava je pokazala, da bi si aplikacijo za sledenje okužb s covid-19 namestilo kvečjemu 27% prebivalcev v starosti od 18 do 75 let.

 

Nekateri izsledki iz raziskave:

  • Verjetnost prostovoljne namestitve brez okužbe ali odrejene karantene je ocenjena na kvečjemu 27% prebivalcev v starosti od 18 do 75 let.
  • Šele v primeru obvezne namestitve, če bi bil posameznik okužen ali odrejen v karanteno, je verjetnost namestitve ocenjena na 58%.
  • 43% vprašanih močno ali načeloma nasprotuje takšni aplikaciji. Med glavnimi razlogi navajajo nadzor nad ljudmi in nezaupanje oz. pomanjkanje nadzora nad zbranimi podatki.
  • Več kot polovica, 57% vprašanih, ne verjame v učinkovitost aplikacije.
  • 66% vprašanih bolj ali sploh ne zaupa zagotovilom predstavnikov vlade, da bo aplikacija anonimna, da ne bo preverjala posameznika ali sledila njegovi lokaciji.

Ljudje so v veliki meri slabo informirani o načinu delovanja aplikacije

Ali vam je všeč novica? Všečkajte FB stran:

Dejstvo, da so anketiranci slabo informirani o aplikaciji in načinu delovanja aplikacije za preprečevanje okužb COVID-19, so odgovori na sledeče vprašanje:

»Nam lahko zaupate, zakaj temu nasprotujete? Kaj so vaši glavni zadržki?« (Vprašani so bili le tisti, ki aplikaciji močno ali načeloma nasprotujejo (n=243).)

nadzor nad ljudmi, sledenje 35,7%
nezaupanje, ni nadzora nad zbranimi podatki 21,3%
poseg v zasebnost 18,2%
varstvo osebnih podatkov 9,8%
zloraba podatkov 9,8%
neučinkovito 9,5%
politično, proti 9,3%
kršenje človekovih/ustavnih pravic 8,3%
nimajo vsi pametnih telefonov 5,4%
ne verjamem v nevarnost koronavirusa 2,2%
ne vem 3,4%
drugo 0,2%

 

Glede na to, da jih 35,7% nasprotuje aplikaciji zaradi nadzora nad ljudmi in sledenja, pove, da jih je veliko napačno informiranih o aplikaciji, saj ta ne deluje na sistemu sledenja in GPS ampak gre za prepoznavo drugih telofonov preko Bluetooth tehnologije. Isto potrjuje tudi podatek, da jih 18,2% anketirancev ne bi uporabilo aplikacije zaradi posega v zasebnost. Dejstvo je, da aplikacije ne posega v človekovo zasebnost, saj je nastavljena na popolnoma prostovoljni bazi in vsi podatki so inkriptirani in ne vsebujejo podatkov, ki bi resno posegali v našo zasebnost.

Povsem nasprotno pa je poznavanje aplikacije tistih, ki bi se za njo odločili in si jo namestili na svoj telefon.

nadzor tistih, ki morajo biti v karanteni 35,8%
boljša kontrola nad širjenjem koronavirusa 34,6%
zaščita prebivalstva 10,2%
nekateri situacije ne jemljejo resno 9,8%
koristna aplikacija 7,3%
tako ali tako nam že zdaj sledijo 2,3%
pod pogojem, da je nadzor nad pridobljenimi podatki 1,5%
ne vem 5,2%
drugo 2,7%

 

 

 

 

 

 

 

Podatki so dovolj zgovorni, da lahko trdimo, da tisti, ki so pravilno seznanjeni z aplikacijo, se bodo odločili za njeno uporabo, tisti, ki pa imajo napačne informacije in prepričanja glede delovanja aplikacije, pa se za to ne bi odločili.

Koliko si jih bo naložilo aplikacijo če bi bila ta prostovoljna?

»Kako verjetno si boste prostovoljno namestili takšno aplikacijo na svoj mobilni telefon, če ne boste potrjeno okuženi ali v karanteni?«

  n=566 Previdni Ravnodušni
Zagotovo ne 37.3% 27.7% 49.0%
Verjetno ne 19.8% 19.1% 16.0%
Ne morem se odločiti 16.2% 16.1% 15.1%
Verjetno da 17.2% 22.9% 12.5%
Zagotovo da 9.5% 14.3% 7.4%

 

Koliko pa, če bo ta obvezna?

»Kaj pa v primeru, če boste potrjeno okuženi ali v karanteni, v tem primeru bi bila namestitev obvezna, kako verjetno si boste namestili to aplikacijo?«

  n=566 Previdni Ravnodušni
Zagotovo ne 18.5% 12.9% 24.6%
Verjetno ne 10.0% 9.7% 10.0%
Ne morem se odločiti 14.0% 10.6% 15.7%
Verjetno da 29.4% 32.7% 24.9%
Zagotovo da 28.1% 34.1% 24.8%

 

PRIMERJAVA Prostovoljna Obvezna RAZLIKA
Zagotovo ne 37.3% 18.5% – 19
Verjetno ne 19.8% 10.0% – 10
Ne morem se odločiti 16.2% 14.0% – 2
Verjetno da 17.2% 29.4% + 12
Zagotovo da 9.5% 28.1% + 19

Vir: https://www.valicon.net/

Preberite še več o aplikaciji:

Novost glede aplikacije

Želite biti redno obveščeni o novostih glede aplikacije? Všečkajte FB stran:

Aplikacija tudi na Hrvaškem
Slovenska digitalna koalicija odobrava uvedbo mobilne aplikacije Covid 19