Kmetija Čeh je kmetija leta v ptujski občini

ptuj, praznik, kmetija_leta, podelitev, grajena

Za ohranjanje arhitekturne dediščine priznanje kmetiji Šprah

V mesti občini Ptuj že potekajo prireditve ob letošnjem občinskem prazniku in osrednja slovesnost bo v petek, 4., ob 19.30, na dvorišču minoritskega samostana na Ptuju. Danes pa so v MO Ptuj že 18. leto zapored izpeljali prireditev Kmetija leta 2017 in podelili posebne nagrade.

V Domu krajanov Grajena sta ptujski župan Miran Senčar in predsednik ocenjevalne komisije Andrej Rebernišek na krajši slovesnosti podelila naziv kmetija leta 2017, ki ga je prejela kmetija Čeh iz Podvincev.

Na kmetiji Čeh živijo štiri generacije, zadnje tri se ukvarjajo z mlečno proizvodnjo, kar štirje člani družine si kruh služijo na domači zemlji. Z letom 2016 sta mlada prevzemnika postala Sandra in Matjaž Čeh. Obdelujejo 65 ha njivskih površin in 5 ha gozda. Njihova glavna dejavnost je govedoreja. Trenutno imajo 60 krav molznic črno-bele pasme in 200 bikov za pitanje. Imajo tudi nekaj svinj in kokoši. Kot mlada prevzemnika sta si Sandra in Matjaž zadala nove cilje. Začela sta pridelavo krompirja, česna in ptujske čebule. S prodajo pridelkov pod geslom »Darovi narave kmetije Čeh« so si pomagali tudi v kriznih časih, ko je cena mleka padla. Pridelane dobrote na njihovi kmetiji je moč kopiti v domači trgovini in na priložnostnih sejmih v bližnji okolici.

Naziv kmetija leta 2017 v MO Ptuj so prejeli Čehovi iz Podvincev. Foto: Langerholc

Priznanje za ohranjanje več kot 200 let stare hiše

Posebno nagrado za ohranjanje tradicije življenja na vasi in ohranjanje arhitekturne dediščine pa je prejela kmetija Šprah iz Kicarja.

Na dvorišču Šprahovih stoji pritlična prezidana hiša, v kateri se je 17. novembra 1894 rodil narodni heroj Jože Lacko. Hiša je bila zgrajena že pred 200 leti, obnovljena pa 1957. Istega leta so na njeno pročelje, ob vhodu, vzidali spominsko ploščo.  Leta 1961 so hišo kupili starši Jožice Šprah, 2006 jo je tudi podedovala. Franc in Jožica v okviru svojih finančnih zmožnosti skrbita za videz in ohranjanje hiše. Zadnja velika dela sta morala opraviti leta 2008 po močnem neurju s točo.  Ob Lackovi domačiji stoji Šprahova stanovanjska hiša, ki jo obdaja večji vrt. Jožica in Franc obdelujeta 50 arov orne zemlje, starejši sadovnjak, nekaj trsov šmarnice, jurke ter tudi manjši gozd.

TM, MO Ptuj, Foto: Langerholc